Προς πώληση μονάδων των Νηρέας – Σελόντα

Προς πώληση μονάδων των Νηρέας – Σελόντα

Η συγχώνευση των δύο εταιρειών ιχθυοκαλλιεργειών προκαλεί συγκέντρωση στον κλάδο την οποία επιθυμεί να αποφύγει η Ε.Ε.

Για τον λόγο αυτό η Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε. έχει δώσει εντολή να πουληθούν ιχθυοτροφεία με συνολική δυναμικότητα 10.000 τόνων, συσκευαστήρια και εκκολαπτήρια με συνολική δυναμικότητα 50 εκατ. γόνων. Οι αριθμοί αυτοί αντιστοιχούν στο 16% της παραγωγικής δυναμικότητας των δύο εταιρειών.

Ιδανικά οι προς πώληση μονάδες θα πρέπει να δοθούν σε έναν ενδιαφερόμενο, αν και η DG Comp δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να “σπάσει” το χαρτοφυλάκιο και να δοθεί σε δύο επενδυτές.

Η διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει με ταχύτητα και θα ξεκινήσει με την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και από τη στιγμή που θα επιλεγεί ο επενδυτής η διαδικασία μεταβίβασης θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε έξι μήνες. Νηρεύς και Σελόντα ελέγχονται πλέον από το σχήμα Amerra Capital – Mubadala, η οποία ελέγχει επίσης και την Ανδρομέδα. Οι τρεις ελληνικές εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας ελέγχουν συνολικά πάνω από το 50% της αγοράς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ