Ξεκίνησε ο νέος κύκλος επιδοτήσεων από τον αναπτυξιακό

Ξεκίνησε ο νέος κύκλος επιδοτήσεων από τον αναπτυξιακό

Επιδοτήσεις 150 εκατ. ευρώ για το μηχανολογικό εξοπλισμό προβλέπει ο νέος, τρίτος κύκλος της δράσης «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» του αναπτυξιακού νόμου.

Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενισχύσεων της δράσης ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα 25 Φεβρουάριου και θα λήξει την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου.

Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου καθεστώτος ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ τα οποία θα διατεθούν με τη μορφή της φοροαπαλλαγής.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι μεταξύ άλλων:

  • ατομική επιχείρηση,
  • εμπορική εταιρεία,
  • συνεταιρισμός,
  • υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
  • επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ,
  • δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ