Ομολογιακό δάνειο εκδίδει η Aegean

Ομολογιακό δάνειο εκδίδει η Aegean

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με στόχο τη συγκέντρωση 150 έως 200 εκατ. ευρώ αποφάσισε η αεροπορική εταιρεία.

Οι ομολογίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς και αφού προηγηθούν οι σχετικές εγκρίσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναφέρει η Aegean.

Σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η αεροπορική εταιρεία δηλώνει πως “σύμφωνα με την από 22.02.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το ν.3156/2003 και τον ν.4548/2018, ποσού εκατό πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (ευρώ 150.000.000) κατ' ελάχιστον και έως διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (ευρώ 200.000.000), τη διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς, υπό την αίρεση της λήψης των σχετικών εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και την υποβολή αιτήσεως για την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ