Βελτιωμένες επιδόσεις για την Coca Cola HBC το 2018

Βελτιωμένες επιδόσεις για την Coca Cola HBC το 2018

Βελτίωση εμφάνισαν τα οικονομικά μεγέθη της Coca Cola HBC στη διάρκεια του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία, η οποία αναμένει επιβράδυνση σε ορισμένες αγορές για το 2019.

Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη εμφάνισαν αύξηση 6,8% σε ετήσια βάση και έφτασαν τα 480,4 εκατ. ευρώ. Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 4,2% στα 2,192 εκατ. κιβώτια και τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις διαμορφώθηκαν 2,1% υψηλότερα, στα 6,657 δισ. ευρώ.

Η Cοca-Cola HBC σημειώνει πως η οικονομική ανάπτυξη για το 2019 αναμένεται να επιβραδύνει σε κάποιες αγορές της, γεγονός που είναι πιθανό να επιδράσει αρνητικά στην καταναλωτική δαπάνη στους τομείς των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων αγορών.

Συνολικά, η εταιρεία αναμένει αύξηση του όγκου πωλήσεων και στους τρεις τομείς δραστηριότητας, με οριακή επιτάχυνση στους τομείς των αναπτυγμένων και αναδυόμενων αγορών, καθώς η Νιγηρία επιστρέφει σε αύξηση του όγκου πωλήσεων, και τον τομέα των αναπτυσσόμενων αγορών να βαίνει προς ομαλοποίηση.

Οι πρωτοβουλίες διαχείρισης της αύξησης των εσόδων, οι οποίες αναμένει να οδηγήσουν σε αύξηση των εσόδων με ταχύτερο ρυθμό από τον όγκο πωλήσεων, οι αυξήσεις τιμών που πραγματοποίησε το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και η συμβολή από την κυκλοφορία νέων προϊόντων με υψηλότερα έσοδα ανά κιβώτιο, διασφαλίζουν ότι θα συνεχίσει να βελτιώνει τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση και το 2019, τονίζει στην ανακοίνωσή της η Cοca-Cola HBC. Στον τομέα των αναπτυσσόμενων αγορών αναμένεται να καταγραφεί επιτάχυνση στον ρυθμό ανάπτυξης του μείγματος προϊόντων και τιμών, ενώ ο τομέας των αναδυόμενων αγορών συνεχίζει να δέχεται πιέσεις από τη διακοπή της διανομής των προϊόντων Brown-Forman στη Ρωσία και από τις καταναλωτικές και ανταγωνιστικές πιέσεις στη Νιγηρία.

Λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση των θέσεων αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου και τις τρέχουσες ευνοϊκές ισοτιμίες, αναμένει να επηρεαστούν δυσμενώς τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη από τις συναλλαγματικές μεταβολές κατά περίπου €50 εκατ. σε ετήσια βάση.

Οι τιμές των συμβολαίων αγοράς ζάχαρης από την ΕΕ βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα του 2018, ενώ έχουμε αντισταθμίσει τον κίνδυνο από το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της εταιρείας σε διεθνή ζάχαρη. Ο συνδυασμός των παραπάνω μάς τοποθετεί σε ευνοϊκή θέση ως προς τη ζάχαρη για το 2019. Όσον αφορά τη ρητίνη PET, αναμένουμε αύξηση της τιμής της το 2019 σε σύγκριση με το 2018, ενώ το κόστος αλουμινίου αναμένεται να κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Συνολικά, αναμένει μικρή μονοψήφια αύξηση του κόστους πρώτων υλών ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση.

Η έμφαση της Cοca-Cola HBC στη βελτιστοποίηση της βάσης κόστους παραμένει, τονίζει η εταιρεία, ενώ παράλληλα επενδύει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Βοηθούμενη από τη λειτουργική μόχλευση από την αναμενόμενη αύξηση των εσόδων, περιμένει περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων ως ποσοστό των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε ετήσια βάση.

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε:

«Το 2018 πετύχαμε ακόμη μία πολύ καλή επίδοση, με ρυθμό αύξησης των εσόδων πέραν του εύρους που είχαμε θέσει ως στόχο και ακόμη μία βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Η ισχυρή αύξηση του όγκου πωλήσεων σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε, ενισχύθηκε από νέες κυκλοφορίες προϊόντων σε αριθμό-ρεκόρ, ενώ σημειώθηκε βελτίωση τιμής και μείγματος προϊόντων για όγδοη συνεχόμενη χρονιά. Αυτή η ανάπτυξη υποστήριξε την πρόοδο των περιθωρίων κέρδους, την οποία πετύχαμε μαζί με την αύξηση των επενδύσεών μας σε ενέργειες μάρκετινγκ.

Η ξεκάθαρη εστίασή μας σε ενέργειες βελτιστοποίησης της βάσης κόστους συνεχίζεται, καθώς επενδύουμε στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας. Η κατάσταση της επιχείρησης, οι ικανότητες και η αφοσίωση των ανθρώπων μας και η συνολική εμπορική μας πρόταση μας κάνουν να πιστεύουμε περισσότερο στην ικανότητά μας να συνεχίσουμε την αύξηση των εσόδων και περιθωρίων κέρδους».

«Συνοψίζοντας, είμαστε ικανοποιημένοι από την πρόοδο που έχουμε σημειώσει προς την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων και έχουμε ξεκάθαρα σχέδια για το 2019, που περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση της διανομής στην αγορά,την εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής μας στα καταστήματα, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη των νέων προϊόντων που έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Ως αποτέλεσμα, αναμένουμε ότι στη διάρκεια του έτους, ο συνδυασμός αύξησης του όγκου πωλήσεων, βελτίωσης του μείγματος προϊόντων και τιμών και ο έλεγχος του κόστους θα οδηγήσουν σε αύξησης των εσόδων σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση και σε διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους», αναφέρει η Cοca-Cola HBC.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ