Ολοκληρώνεται η e-υπηρεσία μίας στάσης για τη σύσταση εταιρειών

Ολοκληρώνεται η e-υπηρεσία μίας στάσης για τη σύσταση εταιρειών

Έως τα τέλη Μαρτίου αναμένεται να είναι διαθέσιμη για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα η πλατφόρμα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης (e-ΥΜΣ).

Η e-ΥΜΣ μειώνει σε μεγάλο βαθμό το κόστος και το χρόνο σύστασης μιας εταιρείας.
Η σύσταση ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται ούτε φυσική παρουσία σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, ούτε η προσκόμιση δικαιολογητικών εγγράφων, καθώς συμπληρώνονται μόνο πεδία.

Στα τέλη Ιανουαρίου εντάχθκαν στην πλατφόρμα οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμη και για τις υπόλοιπες νομικές μορφές. Έτσι, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης θα μπορούν να συστήνονται μέσω της e-ΥΜΣ μέχρι τέλη του μήνα και οι ανώνυμες εντός Μαρτίου.

Τα δείγματα των πρώτων έξι μηνών λειτουργίας της e-ΥΜΣ είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς μέσω της πλατφόρμας έχουν συσταθεί, ήδη, 1.665 εταιρείες, εκ των οποίων οι 1.629 είναι ΙΚΕ, οι 20 είναι ετερόρρυθμες και οι 16 είναι ομόρρυθμες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ