Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Creta Farms

Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Creta Farms

Η Creta Farms ανακοίνωσε την επιτυχή άντληση κεφαλαίων ύψους 1,238 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων στις 28 Αυγούστου καλύφθηκε πλήρως, αφού η ζήτηση από τους επενδυτές ανήλθε σε 2.607.806 μετοχές, κατά 1,26 φορές περισσότερες των προσφερόμενων μετοχών, αναφέρει η εταιρεία.

Μετά την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Creta Farms ανέρχεται σε 13.248.3112 ευρώ και διαιρείται σε 31.543.600 κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 0,42 ευρώ η μία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ