Διευκρινίσεις δίνει η Folli Follie για τη δέσμευση της περιουσίας της

Διευκρινίσεις δίνει η Folli Follie για τη δέσμευση της περιουσίας της

Σε ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο η Folli Follie δίνει διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται περιουσιακά στοιχεία της.

Η εταιρεία αναφέρει πως συζητήθηκε χθες Τρίτη “ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 8.11.2018 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 56 επενδυτών με αίτημα την συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας (μεταξύ άλλων) μέχρι του ποσού 2,3 εκ. ευρώ.

Επί της εν λόγω αιτήσεως είχε ήδη χορηγηθεί προσωρινή διαταγή απαγόρευσης της μεταβολής της πραγματικής και νομικής κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας μέχρι το εν λόγω ποσό, κατά τα αναφερόμενα στην από 22.11.2018 ανακοίνωση της Εταιρείας μας.

Μετά το πέρας της συζήτησης, η Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου διατήρησε την ισχύ της ως άνω προσωρινής διαταγής μέχρι την έκδοση απόφασης – όπως συνήθως γίνεται – και δεν εξέδωσε απόφαση επί της προαναφερθείσας αίτησης, όπως ανακριβώς αναφέρεται από μερίδα του Τύπου.

Η Εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση με την έκδοση της απόφασης επί της εν λόγω αίτησης”.