Βελτιωμένες επιδόσεις για την ΤΙΤΑΝ

Βελτιωμένες επιδόσεις για την ΤΙΤΑΝ

Βελτιώθηκαν οι επιδόσεις της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ κατά το 4ο τρίμηνο του 2018.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία σε ενημερωτικό σημείωμα, στο πλαίσιο της προαιρετικής δημόσιας πρόταση για την ανταλλαγή μετοχών της Α.Ε. ΤΙΤΑΝΜ με μετοχές της ΤΙΤΑΝ Cement International S.A., κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2018 βελτιώθηκαν ο κύκλος εργασιών, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και τα λειτουργικά κέρδη.

Σύμφωνα και με προηγούμενες ενημερώσεις της διοίκησης για τις προοπτικές του Ομίλου, τα αποτελέσματα το δεύτερο εξάμηνο του 2018 ήταν βελτιωμένα σε σύγκριση με το 2017 παρουσιάζοντας υψηλότερο κύκλο εργασιών ο οποίος οδήγησε σε βελτιωμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) και υψηλότερα καθαρά κέρδη μετά από φόρους.

Η βελτίωση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την ανάκτηση μέρους των απωλειών στον κύκλο εργασιών και τη λειτουργική κερδοφορία του πρώτου εξαμήνου του 2018, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σημείωσαν σημαντική αύξηση τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Η βελτιωμένη κερδοφορία προήλθε κυρίως από τις ΗΠΑ και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αγορές με αυξανόμενα έσοδα, ενώ οι υπόλοιπες αγορές δεν παρουσίασαν ουσιαστική μεταβολή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ