Δάνεια ύψους 1,275 δισ. υπέγραψε η ΔΕΗ

Δάνεια ύψους 1,275 δισ. υπέγραψε η ΔΕΗ

Την υπογραφή με τις ελληνικές τράπεζες των βασικών όρων των δύο κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων ύψους 1,1 δισ. ευρώ και 175 εκατ. ευρώ για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου σημερινού υπολοίπου 1,2 δισ. ευρώ θα γίνει με νέο πενταετές δάνειο χωρίς καμία εξασφάλιση.

Το περιθώριο του επιτοκίου θα ανέρχεται σε 5,80% αποκλιμακούμενο με έκτακτες προπληρωμές.

Η διάρκεια του νέου δανείου για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου σημερινού υπολοίπου 175 εκατ. ευρώ θα είναι 3 έτη χωρίς ενδιάμεσες αποπληρωμές, με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας από τις τράπεζες κατόπιν αιτήματος της ΔEH κατά 1 συν 1 έτος.

Το περιθώριο του επιτοκίου θα ανέρχεται σε 5,75% έναντι 5,80% του υφιστάμενου δανείου και θα φέρει την ίδια εξασφάλιση, δηλαδή κυμαινόμενη ασφάλεια σε σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις πελατών της ΔEH.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ