Δάνειο ΕΤΕπ στη ΔΕΔΑ για επέκταση του φυσικού αερίου

Δάνειο ΕΤΕπ στη ΔΕΔΑ για επέκταση του φυσικού αερίου


Με την ενίσχυση της ΕΤΕπ θα προχωρήσουν τα έργα επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε διάφορες πόλεις ανά την επικράτεια. Η ΔΕΔΑ – θυγατρική της ΔΕΠΑ – υπέγραψε δανειακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 48 εκατ ευρώ, για την ανάπτυξη των δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε τρεις Περιφέρειες της χώρας.Η δανειακή σύμβαση που υπογράφτηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Ε.Τ.Επ. και της ΔΕΔΑ ΑΕ, θυγατρικής της ΔΕΠΑ αφορά σε δάνειο 48 εκ ευρώ, τα βασικότερα σημεία του οποίου είναι τα εξής.
• Περίοδος χάριτος 4 χρόνια
• Περίοδος αποπληρωμής 20 χρόνια
Το δάνειο αποτελεί μέρος της τριμερούς χρηματοδότησης του έργου (ΕΣΠΑ 2014 -2020, Ε.Τ.Επ. και ίδια κεφάλαια) για την ανάπτυξη (κατασκευή) δικτύων διανομής σε 18 πόλεις τριών Περιφερειών της Ελλάδας , ήτοι την Αν. Μακεδονία και Θράκη, την Κεντρική Μακεδονία και την Στερεά Ελλάδα.

Η κατασκευή των δικτύων διανομής αερίου αφορά την εγκατάσταση 1.215 χλμ. Δικτύων Φυσικού Αερίου μέσα από τα οποία θα διέρχονται ετησίως 6,2 TWh σε χρονικό ορίζοντα εικοσαετίας, εξυπηρετώντας τις ανάγκες 124.000 κτηρίων.
Τη σύμβαση υπέγραψαν από πλευράς ΔΕΔΑ ο διευθύνων Σύμβουλος κ. Θ. Τερζόπουλος και από πλευράς ΕΙΒ ο κ. Massimo Nοvo και ο επικεφαλής της Τράπεζας στην Ελλάδα και στην Κύπρο κ. Ι.Καλτσάς.
Ως γνωστόν, από 1/1/2018 η ΔΕΠΑ διαχώρισε νομικά και λειτουργικά την δραστηριότητα διαχείρισης δικτύων διανομής από τις λοιπές δραστηριότητές της με απόσχιση του κλάδου Διανομής φυσικού αερίου και εισφορά του σε νέα εταιρία με την επωνυμία ΔΕΔΑ Α.Ε.
Η ΔΕΔΑ αποτελεί το Διαχειριστή των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου σε όλη την Ελλάδα, εκτός των Περιφερειών Αττικής, Θεσσαλίας και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ