Οι δύο μονομάχοι για Νηρέα και Σελόντα

Ποιες εταιρείες βρίσκονται στη short list

Οι δύο μονομάχοι για Νηρέα και Σελόντα

Με τις Amerra Capital και Diorasis International θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις των συμβούλων του διαγωνισμού για την παραχώρηση των πλειοψηφικών πακέτων που κατέχουν οι τράπεζες στις Νηρεύς και Σελόντα.

Σε συνάντηση μεταξύ του διατραπεζικού οργάνου, NPLs Forum και της Lazard, που αποτελεί το σύμβουλο πώλησης του project “Nemo”, αποφασίστηκε, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, να προκριθούν στην τελική φάση του διαγωνισμού οι Amerra και Διόρασις.

Οι προσφορές των δύο εταιρειών κρίθηκαν ως οι επικρατέστερες, με βάση την συνολική αξία (enterprise value) στην οποία αποτιμούν τους δύο ομίλους και τις παρατηρήσεις που είχαν υποβάλει επί του σχεδίου σύμβασης πώλησης (SPA). Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι στην short list μπορεί να μπει και η τρίτη επικρατέστερη προσφορά, οι οποίες όμως δεν επιβεβαιώνονται.

Οι δύο ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει σε χρονικό ορίζοντα μιας περίπου εβδομάδας να συμφωνήσουν επί ενός κοινά αποδεκτού σχεδίου σύμβασης πώλησης (SPA) και να υποβάλουν τις τελικές ( βελτιωτικές) προσφορές τους, οι οποίες θα είναι ευθέως συγκρίσιμες. Απ αυτές θα επιλεγεί ο προτιμητέος επενδυτής.

Σημειώνεται ότι Amerra και Diorasis έχουν επενδύσει, ήδη, στον κλάδο, η πρώτη αγοράζοντας τηνΑνδρομέδα και η δεύτερη την Bitsakos Aquaculture. Διαθέτουν, ως εκ τούτου, εμπειρία, αλλά και στελεχιακό δυναμικό, που μπορεί να βοηθήσει στη διοίκηση των δύο ομίλων.

Στο τέλος του 2016, Nηρεύς και Σελόντα είχαν καθαρό δανεισμό περίπου 340 εκατ. ευρώ, με αθροιστικά EBITDA, προ αποτίμησης βιολογικών αποθεμάτων, 42 εκατ. ευρώ. Για τη χρήση του 2017, η πορεία των αποτελεσμάτων έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, βελτιωθεί σε επιμέρους σημεία των ισολογισμών των δύο εταιρειών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ