«Μήλον της έριδος» το skroutz.gr

«Μήλον της έριδος» το skroutz.gr

Στην πώληση του ποσοστού της στη Σκρουτζ Α.Ε. που διαχειρίζεται τον δικτυακό τόπο skroutz.gr προχωρά η Dionic.

Η εταιρεία ανήκει τώρα κατά 50% στους ιδρυτές της (Β. Δήμου, Γ. Αυγουστίδης και Γ. Χατζηγεωργίου), ενώ το υπόλοιπο 50% κατέχει η εισηγμένη Dionic, η οποία το έχει ενεχυριάσει στην Eurobank έναντι δανεισμού.

Η εισηγμένη εταιρεία που βαρύνεται με υψηλό δανεισμό (περίπου 55 εκατ. ευρώ), συμφώνησε με την Eurobank ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης-εξυγίανσης, που περιλαμβάνει ρευστοποίηση συμμετοχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων, πληρωμή μέρους των υποχρεώσεων και ρύθμιση των υπολοίπων με διαγραφή μεγάλου μέρους των τόκων.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου εκποιείται το πακέτο μετοχών (50%) της Skroutz.gr. Η Deloitte έχει αναλάβει την εξεύρεση υποψήφιων αγοραστών και την αξιολόγηση των προσφορών.

Λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται, εκτιμάται ότι το τίμημα θα διαμορφωθεί σε απροσδόκητα υψηλά επίπεδα, συμβάλλοντας στην επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου διάσωσης-εξυγίανσης της Dionic.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ