Χαλκόρ: Κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο 198,9 εκατ. ευρώ από την ΕΛΒΑΛ

Χαλκόρ: Κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο 198,9 εκατ. ευρώ από την ΕΛΒΑΛ

Ποσό 98.972.270 ευρώ θα κατευθυνθεί στην αναχρηματοδότηση δύο υφιστάμενων ομολογιακών δανείων της απορροφώμενης, και το υπόλοιπο για να καλύψει λοιπές ανάγκες.

Η Χαλκόρ Ανώνυμη Εταιρεία Επεξεργασίας Μετάλλων, ανακοίνωσε την υπογραφή κοινοπρακτικού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους 198.972.270 ευρώ, από την απορροφώμενη «ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρεία», με συνδιοργανωτές την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, την ΑΛΦΑ Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρεία, την Τράπεζα Eurobank Ergasias AE και την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ.
Ποσό 98.972.270 ευρώ θα κατευθυνθεί στην αναχρηματοδότηση δύο υφιστάμενων ομολογιακών δανείων της απορροφώμενης, και το υπόλοιπο για να καλύψει λοιπές ανάγκες. Το δάνειο είναι διάρκειας πέντε ετών, με δυνατότητα διετούς παράτασης και εκδίδεται στο πλαίσιο του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920.