Η εικόνα του Franchising στην ελληνική αγορά

 Η εικόνα του Franchising στην ελληνική αγορά

Ο Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για την ανάπτυξη του Franchising στην Ελλάδα, υπέβαλε τον Νοέμβριο 2016 στην αρμόδια διαχειριστική αρχή, ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις franchise.

Με αποφασιστικότητα κινείται ο Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος, για να επιτύχει την προστασία του θεσμού Franchising. Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της πρότασής του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» που αφορά την υλοποίηση του έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise)».

Συγκεκριμένα, η πρόταση του Συνδέσμου έχει εγκριθεί, με τα προσωρινά αποτελέσματα να έχουν ήδη ανακοινωθεί και πρόκειται άμεσα να προχωρήσει σε υλοποίηση μετά την τελική διαγωνιστική διαδικασία, η οποία θα ολοκληρωθεί περίπου έως το τέλος του έτους.

Ο Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για την ανάπτυξη του Franchising στην Ελλάδα, υπέβαλε τον Νοέμβριο 2016 στην αρμόδια διαχειριστική αρχή, ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις franchise. Συνολικά, υποβλήθηκαν 132 προτάσεις χρηματοδότησης εκ των οποίων εγκρίθηκαν 44.

Το Σχέδιο Δράσης του Συνδέσμου: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise) αφορά την κατάρτιση σε θέματα προτεραιότητας και την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 1.200 εργαζομένων σε επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise) και στις 13 Περιφέρειες της χώρας μας.

Έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.420.359,14 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 6 δράσεις: Διαμόρφωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Προσέλκυση, Επιλογή & Πληροφόρηση Ωφελουμένων, Επαγγελματική Κατάρτιση, Πιστοποίηση Προσόντων/Δεξιοτήτων, Δημοσιότητα του σχεδίου δράσης, Οργάνωση, Συντονισμός Παρακολούθηση & Διαχείριση του Σχεδίου Δράσης.

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του έργου είναι: Διαχείριση Τροφίμων και Οργανικών Απορριμμάτων σε Δίκτυα Franchise Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε Δίκτυα Franchise Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Πελατών σε Επιχειρήσεις Franchising.
Οι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο και θα επιλεγούν στο πλαίσιο Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 80 ωρών.
Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει επίσης την πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων/δεξιοτήτων του συνόλου των ωφελουμένων από την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητας τους από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ.
Η πιστοποίηση παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες που είναι ελεγμένες από τους αρμόδιους φορείς διαπίστευσης ή τον ΕΟΠΠΕΠ. Για την υλοποίηση της πράξης (έργου) ο Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος εφαρμόζει σύστημα Διαχειριστικής Ικανότητας στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 και το Ν. 4314/2014 για το οποίο έχει αποκτήσει πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 (Αριθμός Πιστοποιητικού: 100CN1610833599).

Στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται πάνω από 500 οργανωμένες αλυσίδες, με περισσότερα από 20.000 σημεία πώλησης, στα οποία απασχολούνται τουλάχιστον 350.000 εργαζόμενοι.
Μία από της κυριότερες κατηγορίες αλυσίδων είναι αυτή των τροφίμων και ποτών, η οποία μέσα στο 2017 άλλαξε αισθητά, μετά από ποικίλες εξαγορές και συγχωνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν.
Από την άλλη πλευρά, ο κλάδος της λιανικής πώλησης αποτελεί μια σταθερά με αυξητικές τάσεις, παρομοίως με τον κλάδο των υπηρεσιών, τον οποίο ο τουρισμός θα μπορούσε δυνητικά να εξελίξει σημαντικά.
Σε έναν εξαιρετικά ανταγωνιστικό κλάδο έχει εξελιχθεί η εστίαση με σημαντικές αυξήσεις στον αριθμό καταστημάτων, αλλά ταυτόχρονα ανησυχητικούς δείκτες θνησιμότητας.
Ανοδικές τάσεις παρουσιάζει επίσης ο τομέας της προσωπικής φροντίδας, σε αντίθεση με αυτόν της ένδυσης/υπόδησης που δοκιμάζεται καθημερινά, ιδιαιτέρως λόγω της ισχυρής παρουσίας πολυεθνικών εταιρειών.
Πτωτικές τάσεις, αλλά αξιοσημείωτες νέες ευκαιρίες, λόγω της συνεχούς τεχνολογικής προόδου, εμφανίζουν οι κλάδοι της εκπαίδευσης και του οικιακού εξοπλισμού.