«Τρέχει» ο διαγωνισμός για την Euromedica

Πως υα υποβάλλουν τις προσφορές οι επενδυτές

«Τρέχει» ο διαγωνισμός για την Euromedica

 

Με γοργούς ρυθμούς προχωράει ο διαγωνισμός για την πώλησης των δανείων της Euromedica καθώς οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι σήμερα να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές, χωρίς να έχει προηγηθεί η κατάθεση ενδεικτικών.

Οι επενδυτές θα υποβάλλουν τέσσερις ξεχωριστές προσφορές για τα δάνεια της κάθε μιας από τις πιστώτριες τράπεζες

Τον διαγωνισμό «τρέχει» η Deutsche Bank Λονδίνου η οποία λειτουργεί ως σύμβουλος πώλησης, θα έχει στα χέρια της μίνιμουμ τιμές για τα τέσσερα διαφορετικά δανείων. Όσες προσφορές είναι χαμηλότερες από τις ελάχιστες που όρισαν οι τράπεζες θα «κόβονται» αυτόματα.

Με τον παραπάνω τρόπο επιδιώκεται να ολοκληρωθεί γρήγορα ο διαγωνισμός πώλησης και τα δάνεια της Euromedica να αλλάξουν χέρια πριν το τέλος του έτους.

Το ενδιαφέρον της αγοράς επικεντρώνεται στο κατά πόσο θα επιβεβαιωθεί η συμμετοχή των 12 επενδυτικών funds, που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά του χαρτοφυλακίου των δανείων του ομίλου της Euromedica στο αρχικό στάδιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στο τέλος του 2016 ο δανεισμός της Euromedica ανερχόταν σε 408 εκατ. ευρώ (καθαρός δανεισμός 397,5 εκατ. ευρώ) με το ύψος των ληξιπρόθεσμων δανείων να ανέρχεται σε 354,7 εκατ. ευρώ! Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (σ.σ. προς προμηθευτές, ασφαλιστικούς οργανισμούς, εφορία κά) κατά την ίδια ημερομηνία ανερχόταν σε 416,5 εκατ. ευρώ, με τον όμιλο να εμφανίζει αρνητική καθαρή θέση 198,5 εκατ. ευρώ.
Το σύνολο των βασικών περιουσιακών στοιχείων της Euromedica είναι ενεχυριασμένο για τα παραπάνω δάνεια. Θυγατρικές (κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης), συμμετοχές (10% του Ιασώ, συμμετοχές σε κέντρα αποκατάστασης), ακίνητα και απαιτήσεις έναντι κυρίως του Δημοσίου περιλαμβάνονται στα ενέχυρα που έχουν δοθεί στις τράπεζες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ