Αλλάζει σελίδα το King George: Έδωσαν και επίσημα «χέρια» Eurobank - Λάμψα

Το σχέδιο της εταιρείας

Αλλάζει σελίδα το King George: Έδωσαν και επίσημα «χέρια» Eurobank - Λάμψα


Στα χέρια της Λάμψα, έναντι τιμήματος 43 εκατ. ευρώ αναμένεται να περάσει το KING GEORGE, όπως επιβεβαιώθηκε από την εταιρεία. Η οριστικοποίηση του deal για το King George θα σηματοδοτήσει την αλλαγή σελίδας στην ιστορία του ενώ, ταυτόχρονα, αλλάζει εκ νέου τα δεδομένα στην ξενοδοχειακή «βιτρίνα» της Πλατείας Συντάγματος.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Λάμψα γνωστοποίησε ότι άσκησε το δικαίωμα προτιμήσεως, που της παρέχεται από το άρθρο 2 παρ. 4 της από 24.12.2012 συμβάσεως μισθώσεως του ακινήτου ιδιοκτησίας της Τραπέζης Eurobank Ergasias A.E., στο οποίο λειτουργεί το ξενοδοχείο της KING GEORGE, προς αγορά του αντί τιμήματος ποσού 43.000.000 ευρώ.

Για την αποδοχή της δηλώσεως αναμένεται η απόφαση του Δ.Σ. της Τραπέζης, μετά την έκδοση της οποίας θα ενημερώσουμε το επενδυτικό κοινό, σημειώνει η Λάμψα. Ο όμιλος Λάμψα έχει σημαντικά οφέλη από το King George από το 2013 που ανέλαβε τη διαχείρισή του, σύμφωνα με αναφορά του διοικητικού συμβούλιου του ομίλου στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2016. Η διοίκηση αφού εκτιμά ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2017 θα είναι αυξητική η τάση των πωλήσεων στις ξενοδοχειακές μονάδες της, στη χώρα, συμπληρώνει ότι «σημαντική εκτιμάται να παραμείνει η συμβολή της ένταξης στον Όμιλο Λάμψα του ξενοδοχείου King George κυρίως λόγω της οικονομίας κλίμακας που έχει ήδη επιφέρει η συνέργεια των δύο ξενοδοχείων τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και σε επίπεδο αξιοποίησης προσωπικού αλλά και λόγω της συμβολής του στον κύκλο εργασιών της εταιρείας».

Ο όμιλος Λάμψα έχει σημαντικά οφέλη από το King George από το 2013 που ανέλαβε τη διαχείρισή του, σύμφωνα με αναφορά του διοικητικού συμβούλιου του ομίλου στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2016. Η διοίκηση αφού εκτιμά ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2017 θα είναι αυξητική η τάση των πωλήσεων στις ξενοδοχειακές μονάδες της, στη χώρα, συμπληρώνει ότι «σημαντική εκτιμάται να παραμείνει η συμβολή της ένταξης στον Όμιλο Λάμψα του ξενοδοχείου King George κυρίως λόγω της οικονομίας κλίμακας που έχει ήδη επιφέρει η συνέργεια των δύο ξενοδοχείων τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και σε επίπεδο αξιοποίησης προσωπικού αλλά και λόγω της συμβολής του στον κύκλο εργασιών της εταιρείας».

Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2017 το ξενοδοχείο King George με τα 102 δωμάτια, εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 21,2%, ενώ το Μεγάλη Βρετανία εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 21,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2016.

Το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο ήταν για το King George στα 169,57 ευρώ έναντι 138,97 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016, η πληρότητα στο 76,85% έναντι 67,24% πέρυσι και η μέση τιμή δωματίου στα 220,65 ευρώ έναντι 206,69 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016.
Η Μεγάλη Βρετανία είχε το πρώτο εξάμηνο του 2017 μέσο έσοδο ανά δωμάτιο 191,67 ευρώ (152,47 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016), πληρότητα 66,63% (59,91%) και μέση τιμή δωματίου 287,68 ευρώ (254,48 ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα της μητρικής (Μεγάλη Βρετανία και King George) του Ομίλου Λάμψα ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο του 2017 στα 21,615 εκατ. ευρώ έναντι 17,813 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016, αυξημένα κατά 21,3%, ενώ του ομίλου στα 27,449 εκατ. ευρώ έναντι 22,525 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν (αύξηση 21,9%). Τα κέρδη μετά φόρων της μητρικής το ίδιο διάστημα ανήλθαν στα 2,397 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,204 εκατ. ευρώ το 2016 και του ομίλου στα 3,273 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,416 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016.
Στον Όμιλο Λάμψα ανήκουν ακόμη τα ξενοδοχεία Hyatt Belgrade και Excelsior που βρίσκονται στο Βελιγράδι και Sheraton Rhodes (κατά 50%).