Στην... ουρά για εκδόσεις εταιρικών ομολόγων οι επιχειρήσεις

Το σχέδιο της εταιρείας Λαζαρίδη

Στην... ουρά για εκδόσεις εταιρικών ομολόγων οι επιχειρήσεις


Η… άνοιξη των εταιρικών ομολόγων για τις ελληνικές επιχειρήσεις καλά κρατεί. Οι εισηγμένες επιχειρήσεις που έχουν εκδώσει διεθνή εταιρικά ομόλογα σε σύγκριση με τα εγχώρια εταιρικά ομόλογα απολαμβάνουν χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού. Και αυτό γιατί; Επειδή το επενδυτικό ρίσκο της Ελλάδας παραμένει σε υψηλό επίπεδο και βαρύνει τις εγχώριες επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι είναι εξωστρεφείς.

Τα ομολογιακά δάνεια αποτελούν σήμερα την πιο αξιόπιστη πηγή χρηματοδότησης των εισηγμένων στα χρόνια της ύφεσης, προκειμένου να μετατρέψουν τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό τους σε μακροπρόθεσμο, να υποστηρίξουν τα επενδυτικά τους σχέδια, αλλά και να αποπληρώσουν παλαιότερα ομολογιακά δάνεια που λήγουν τα επόμενα χρόνια.

Στις 6 Δεκεμβρίου πραγματοποιεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση η Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη, με θέμα την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Το κοινό ομολογιακό δάνειο θα είναι έως ποσού 3,7 εκατ. ευρώ και σκοπός του είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

Οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται να δώσουν στο ΔΣ της εταιρείας εξουσιοδότηση να διαπραγματευτεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στη σύναψή του.

Υπενθυμίζεται ότι με επιτυχία ολοκληρώθηκε από την Τιτάν (και ειδικότερα από τη θυγατρική της Τιτάν Global Finance) η διάθεση ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 250 εκατ. ευρώ. Το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν υπερέβη το ποσό του 1,3 δισ. ευρώ. Το νέο ομολογιακό λήγει το 2024 και έχει ετήσιο επιτόκιο 2,375%, σημαντικά χαμηλότερο από το 3,5% που είχε πετύχει πέρσι η τσιμεντοβιομηχανία στην έκδοση ομολογιακού ύψους 300 εκατ. ευρώ με λήξη το 2021.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά των ομολογιών με τοκομερίδιο 4,25% και λήξη τον Ιούλιο του 2019 πριν τη λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους της πρότασης εξαγοράς που ανακοινώθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2017, καθώς επίσης για την εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού και λοιπού δανεισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ