Η πολυεθνική που υπόσχεται αυξήσεις σε όσους πιάσουν τους στόχους

Ισχυρά κίνητρα απόδοσης από την Johnson & Johnson Ελλάς η οποία υπόσχεται αυξήσεις και bonus -Μειωμένο το προσωπικό σε σχέση με το 2015

Η πολυεθνική που υπόσχεται αυξήσεις σε όσους πιάσουν τους στόχους

Αυξήσεις μισθών κατά 60 ευρώ καθώς και την παροχή μπόνους αν πιαστούν συγκεκριμένοι στόχοι συμφώνησε η διοίκηση της Johnson & Johnson Ελλάς με τους εργαζομένους της. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρει στην οικονομική της έκθεση για το 2016 η διοίκηση του Ομίλου, κατέληξε σε συμφωνία με το επιχειρησιακό σωματείο των εργαζομένων της, βάσει της οποίας θα παράσχει από 1.1.2017 αύξηση μισθών της τάξεως των 60 ευρώ και στο τέλος της χρήσης bonus 240 ευρώ ανά εργαζόμενο, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι που αφορούν, μεταξύ άλλων, την παραγωγή 52 εκατ. συσκευασιών προϊόντων. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, την τελευταία διετία ο Όμιλος υλοποίησε νέο επενδυτικό πρόγραμμα, δαπανώντας περισσότερα από 10,8 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου παραγωγής καλλυντικών προϊόντων της στη Μάνδρα Αττικής, το οποίο είναι ένα από τα τρία που διαθέτει ο αμερικανικός όμιλος στην Ευρώπη.
Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, το 2016 τα έσοδα της μητρικής εταιρείας Johnson & Johnson Ελλάς ανήλθαν σε103,77εκατ. ευρώ, αντί91,41εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 13,5%. Το 49,6% των εσόδων της (51,43 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 50,4% (52,34 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις καλλυντικών κυρίως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (45,64 εκατ. ευρώ) και τρίτες χώρες (6,70 εκατ. ευρώ). Όσον αφορά τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 7,26 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 17,38 εκατ. ευρώ το 2015 .
Για τη χρήση 2017 η επιχείρηση αναμένει, ενισχυμένες επιδόσεις, δεδομένου ότι έλαβε μέτρα μείωσης του κόστους λειτουργίας της και ανασυγκρότησε τα επί μέρους τμήματά της.
Το 2016 ο όμιλος απασχόλησε κατά μέσον όρο 300 εργαζόμενους, έναντι 348 το 2015.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ