Επενδύσεις στην Ελλάδα μέσω των… logistics

Πώς θα γίνει η χώρα επενδυτικός κόμβος

Επενδύσεις στην Ελλάδα μέσω των… logistics

Στα logistics φαίνεται ότι στηρίζεται, μεταξύ άλλων, το νέο αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της χώρας. Στην προσπάθεια της κυβέρνησης θα βρεθούν οι επιχειρηματικοί κλάδοι στους οποίους η χώρα διαθέτει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα.

Άλλωστε τίθεται και από τον πρωθυπουργό, Αλ. Τσίπρα σε εφαρμογή η επιχείρηση βαθμολόγησης των επιδόσεων των αρμόδιων φορέων σε έναν τομέα που καλύπτει σήμερα σχεδόν το 11% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, εκείνον της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).

Η ιδιομορφία της όλης υπόθεσης έγκειται στο γεγονός ότι, πέρα από τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης εμπλέκονται, σε πλείστες όσες περιπτώσεις, σχεδόν όλα τα επιτελεία, λόγω συναρμοδιότητας, αγγίζοντας ακόμα και το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τη Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο κ. Τσίπρας ανεβάζει ψηλά τον πήχη για την προώθηση της εξωστρέφειας της οικονομίας και δίνει το σήμα ότι αρχίζει να καταγράφει την πρόοδο στον τομέα της αγοράς εφοδιασμού με δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα και δείκτες προόδου.

Πριν από λίγες ημέρες ο κ. Τσίπρας υπέγραψε την απόφαση για τη σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης αναφορικά με την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη του τομέα των logistics. Ο έλεγχος αφορά την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης, το οποίο είχε εγκριθεί προ τετραμήνου από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να καταστήσει την Ελλάδα σημαντικό κόμβο της εφοδιαστικής αλυσίδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ισχυρό παίκτη παροχής υπηρεσιών στον τομέα των εμπορευματικών ροών σε διεθνές επίπεδο.

Άλλωστε και μελέτη της εταιρείας συμβούλων Ernst & Young (EY) επισημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει περαιτέρω τα πλεονεκτήματα της γεωγραφικής θέσης της με την ανάπτυξη ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος προς τις επενδύσεις και απλοποιημένου πλαισίου για την ανάπτυξη των διατροπικών κόμβων στην Ελλάδα, στον κλάδο των μεταφορών και logistics.

Στη μελέτη επισημαίνεται και η σημασία του διασυνοριακού εμπορίου ως ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της χώρας, με βάση τόσο τη γεωγραφική θέση της όσο και τα προαναφερθέντα στοιχεία, ενώ γίνεται αναλυτική αναφορά στις πέντε ζώνες ελεύθερων συναλλαγών και τελωνειακών αποθηκών στη χώρα μας, οι οποίες παρέχουν σαφή οφέλη στους εισαγωγείς και τους φορτωτές, προσφέροντας απαλλαγή των εισαγωγικών αγαθών από δασμούς, ΦΠΑ και άλλες χρεώσεις.

Ο κλάδος μεταφορών και logistics, τονίζεται, είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας και αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος, θέσεων εργασίας και κύρους για την Ελλάδα, καθώς αντιπροσωπεύει το 10,85% του ΑΕΠ και ανέρχεται σε 19,8 δισ. ευρώ. Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον ο κλάδος επενδύει σημαντικά και επεκτείνει διαρκώς την παρουσία του.