Με… 60(%) τρέχουν τα κέρδη του Γαλαξία

Θετικές επιδόσεις από την αλυσίδα που δεν χρωστάει στις τράπεζες

Με… 60(%) τρέχουν τα κέρδη του Γαλαξία

Το γεγονός ότι το 2016 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον κλάδο των supermarket δεν εμπόδισε τη διοίκηση της Πέντε ΑΕΕ, της εταιρείας που διαχειρίζεται την αλυσίδα supermarket Γαλαξίας, να εμφανίσει πολύ μεγάλη αύληση κερδών άνω του 60% την ώρα που ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε το μισό δις. ευρώ.

Η στρατηγική αναδιοργάνωσης που εφαρμόζει η διοίκηση, αλλά και η αύξηση του αριθμού των καταστημάτων προκύπτει ότι απέδωσε. Οι οικονομικές επιδόσεις, ενισχύονται και από το σπάνιο για τα δεδομένα της εποχής χαρακτηριστικό του να μην υπάρχουν οφειλές στις τράπεζες. Η εταιρεία δεν λαμβάνει δάνεια και διεκπεραιώνει εγκαίρως τις υποχρεώσεις της προς προμηθευτές και άλλους συναλλασσόμενους από τον ευρύτερο χώρο του εμπορίου και του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της Πέντε ΑΕΕ «Γαλαξίας», ο κύκλος εργασιών στην οικονομική χρήση 2016 ανήλθε σε 519 εκατ. ευρώ από 473 εκατ. ευρώ στην οικονομική χρήση 2015, σημειώνοντας αύξηση 9,74%. Τα κέρδη προ φόρων της Γαλαξίας ανήλθαν σε 30,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 18,82 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 60,95%. Τα κέρδη μετά φόρων σχεδόν διπλασιάστηκαν ανερχόμενα σε 21,3 εκατ. ευρώ από 12,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με αύξηση 69%.

Η εταιρεία που απασχολούσε 4.400 άτομα προσωπικό, στο τέλος του 2016 διαθέτει δίκτυο super market με 150 καταστήματα. Από αυτά τα 74 είναι ιδιόκτητα και τα υπόλοιπα 76 μισθωμένα. Οι επενδύσεις κατά την περυσινή χρονιά, αφορούσαν κυρίως στην ίδρυση και λειτουργία νέων καταστημάτων. Διατέθηκαν 16,72 εκατ. ευρώ, ενώ οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 9,4 εκατ. ευρώ. Στο δίκτυο περιλαμβάνονται τέσσερα νέα καταστήματα που λειτούργησαν εντός της χρήσης 2016, τα οποία είναι ιδιόκτητα (σε Νίκαια Λάρισας, Ανάβυσσο, Σπάρτη και Μαρκόπουλο). Πριν από δύο μήνες η Γαλαξίας εγκαινίασε την παρουσία της στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένεται να λειτουργήσουν μέχρι το τέλος του έτους και νέα μισθωμένα καταστήματα.