Η ώρα της μεγάλης επένδυσης στην Ακαδημία Πλάτωνος

Οι τελευταίες εκκρεμότητες για τη δημιουργία του γιγαντιαίου πολυχώρου αναψυχής και εμπορίου

Η ώρα της μεγάλης επένδυσης στην Ακαδημία Πλάτωνος

Επί δεκαετίες ολόκληρες, είχαμε συνηθίσει στον χώρο το εργοστάσιο της Κωστοϋφαντουργίας Μουζάκη. Πλέον πλησιάζει ο χρόνος για τη δημιουργία ενός γιγαντιαίου πολυχώρου αναψυχής και εμπορίου ο οποίος θα ονομαστεί Academy Gardens. Τι εκκρεμεί για να αλλάξει οριστικά όψη η περιοχή; Ένα εγκεκριμένο από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) και η υπογραφή ενός μνημονίου προθέσεων μεταξύ της επενδυτικής εταιρείας και του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

 

Αυτές είναι οι εκκρεμότητες της επενδυτικής εταιρείας, Artume, η οποία και έχει αιτηθεί την άδεια δόμησης. Πρόσφατα το ΣτΕ γνωμοδότησε για τη νομιμότητα του Π.Δ. που αφορά τη ρύθμιση των όρων και περιορισμών δόμησης σε τέσσερα οικοδομικά τετραγωνικά στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος που περιλαμβάνουν και το οικόπεδο προς αξιοποίηση. Το Π.Δ. χρειάζεται την υπογραφή του προέδρου της Δημοκρατίας και στη συνέχεια να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Όπως αναφέρει σε σημερινό της δημοσίευμα η «Ναυτεμπορική», εφόσον τα παραπάνω ολοκληρωθούν η Artume θα είναι σε θέση να προχωρήσει τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών και να ξεκινήσει τις πρόδρομες εργασίες. Εκτιμάται ότι, εφόσον η υπόθεση δεν κολλήσει στις υπογραφές που χρειάζεται το Π.Δ. από την ιεραρχία του ΥΠΕΝ (σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν στελέχη του υπουργείου με την άποψη ότι το έργο δεν πρέπει να προχωρήσει) πριν πάει προς υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το έργο δύναται να ξεκινήσει στις αρχές του επόμενου χρόνου, αφού προηγηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ώστε να αποκτήσει την αναγκαία ρευστότητα. Η διάρκεια κατασκευής του πολυχώρου εκτιμάται σε δύο χρόνια.

Όπως και κάθε μεγάλη επένδυση στη χώρα μας, το Academy Gardens έχει μια… μακριά ιστορία δεκαετούς διάρκειας. Από το 2007 που έγινε η εξαγορά του πρώτου οικοπέδου η Artume έχει επενδύσει συνολικά περί τα 127 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 90 εκατ. ευρώ για την αγορά της γης και τα υπόλοιπα για μελέτες και πληρωμές φόρων. Το έργο έχει λάβει δεκάδες εγκρίσεις και θετικές συστάσεις από αρμόδιες αρχές, για θέματα που αφορούν περιβαλλοντικούς όρους, δόμηση, κοινωνική ευθύνη, ευκαιρίες απασχόλησης. Μνημόνιο προθέσεων Για να προχωρήσει το Academy Gardens, βάσει της πρόσφατης απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), ΥΠΕΝ και επενδυτής θα υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας. Το ΥΠΕΝ ενδιαφέρει κυρίως η περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής μέσω της ανάληψης δράσεων για τη διαμόρφωση δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και δικτύου πεζοδρόμων και χώρων πρασίνου. Προτεραιότητα δίνεται στην αναβάθμιση της περιοχής επ’ ωφελεία του Δήμου Αθηναίων και των όμορων δήμων (Περιστερίου, Αιγάλεω), η αστική και περιβαλλοντική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της Ακαδημίας Πλάτωνος. Η Artume, το ΥΠΕΝ και οι ΟΤΑ, βάσει του μνημονίου, αναλαμβάνουν από κοινού την υποχρέωση να καταρτίσουν πλάνο δράσης με πρωτοβουλίες και ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση αυτών των δράσεων. Η Artume, βάσει του μνημονίου, δεσμεύεται επίσης να δώσει έμφαση στην περιβαλλοντική αειφορία τήρηση αυστηρών κανόνων που αφορούν την εξασφάλιση της μέγιστης ενεργειακής απόδοσης και βέλτιστης διαχείρισης του νερού και της ενέργειας στα κτήριά της, με στόχο την ελαχιστοποίηση του οικολογικού αποτυπώματος.Για την εξασφάλιση των παραπάνω στόχων, με δική της πρωτοβουλία, θα χρησιμοποιήσει τα πρότυπα του Leadership in Energy and Environmental Design (LEED-Platinum) του US Green Building Council και ISO 14001, προκειμένου να πιστοποιήσει ότι ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η λειτουργία και η συντήρηση των έργων της οδηγούν πρακτικά και μετρήσιμα σε «πράσινα κτήρια». Για την παρακολούθηση του έργου και την υλοποίηση των στόχων του μνημονίου θα συγκροτηθεί ειδική ομάδα έργου. Απαρτιζόμενη από εκπροσώπους του ΥΠΕΝ της Artume και των ΟΤΑ, θα εποπτεύει την τήρηση των δεσμεύσεων των μερών και θα εισηγείται προς την εταιρεία την υλοποίηση των δράσεων. Το μνημόνιο το οποίο αποτελεί καταγραφή των πραγματικών προθέσεων και δράσεων θα υπογραφεί από τον υπουργό Περιβάλλοντος και το πρόεδρο της Artume (ως νόμιμο εκπρόσωπο) Christopher McCormack. Γνωμοδότηση του ΣτΕ Το Ε’ τμήμα του ΣτΕ συνεδρίασε στις 7 Ιουνίου 2017 για να επεξεργαστεί το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο διαβιβάστηκε από τη γενική γραμματεία της κυβέρνησης στις 29 Μαΐου του ίδιου έτους. Με το εν λόγω Π.Δ. επέρχεται τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής Ακαδημία Πλάτωνος (Οικοδομικά Τετράγωνα 124, 126, 127 και 128 της περιοχής 75 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών) και συγκεκριμένα: ο Συντελεστής Δόμησης καθορίζεται σε 2,1, το μέγιστο ύψος των κτηρίων επί της λεωφόρου Κηφισού είναι 21 μέτρα, κατά μήκος όμως της πλευράς προς τον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος πρέπει να μειώνεται και να μην υπερβαίνει τα 18 μέτρα, ενώ ως προς υπόλοιπους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΝΟΚ (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός). Το Π.Δ. θα λάβει την τελική υπογραφή (πριν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας) από τον υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθάκη και όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση του ΣτΕ έχει προηγηθεί η γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ