Καυτό μετρητό 200 εκατ. ευρώ στα ταμεία του ΟΠΑΠ, μέσω ομολογιακού

Καυτό μετρητό 200 εκατ. ευρώ στα ταμεία του ΟΠΑΠ, μέσω ομολογιακού
 Την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έκδοση ομολόγου έως του ποσού των 200 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο να χρηματοδοτηθούν τα αναπτυξιακά σχέδια του ομίλου για την επόμενη τριετία, έλαβε η ΟΠΑΠ.  

Η ομολογιακή έκδοση είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στα μέσα Μαρτίου, με σύμβουλους έκδοσης την Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank, ενώ οι εκδοθείσες ομολογίες της εταιρείας θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου για τη δημόσια πρόσφορά με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α. έως 200.000 κοινών ομολογιών, ονομαστικής αξίας €1.000 ευρώ και συνολικού ποσού έως €200.000.000, της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.E.», σύμφωνα με την από 28.2.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ