Τα σχέδια των ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων για την επόμενη ημέρα

Τα σχέδια των ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων για την επόμενη ημέρα
Με τις τράπεζες να παραμένουν κλειστές τουλάχιστον μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, κάποιοι λένε ότι θα ανοίξουν στην καλύτερη περίπτωση στα τέλη του μήνα, οι επιχειρήσεις, ελληνικές, πολυεθνικές, εισαγωγικές και εξαγωγικές αναζητούν τρόπους επιβίωσης στη νέα τάξη πραγμάτων.

Τα προβλήματα από τη διακοπή λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος πολλαπλασιάζονται μέρα με την ημέρα, η εξαφάνιση του ρευστού από την αγορά, ο κίνδυνος κουρέματος, και η λειτουργία του web banking μόνο εντός των στενών ορίων της χώρας και αυτό με δυσκολία σε αρκετές περιπτώσεις έχει δημιουργήσει ασφυξία στη εσωτερική αγορά παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης. Την ίδια ώρα ο μηδενισμός της πιστοληπτικής ικανότητας των ελληνικών επιχειρήσεων από ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού, τις εξαναγκάζει να κάνουν συναλλαγές μόνο με μετρητά αν φυσικά έχουν.

Υπό αυτά τα δεδομένα οι δυνατότητες αντίδρασης του επιχειρηματικού κόσμου, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή μεγαλύτερων είναι περιορισμένες τη στιγμή μάλιστα που δεν έχουν εξειδικευτεί οι εφαρμοστικές εγκύκλιοι της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου. Αν και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις και δη οι θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα έχουν σίγουρα περισσότερα εργαλεία στα χέρια τους, και λιγότερα χρήματα στην Ελλάδα, για να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση.

Ας πάρουμε για παράδειγμα τι έχουν κάνει μέχρι στιγμής οι μεγάλοι και πως σκοπεύουν να κινηθούν από εδώ και πέρα.

1. Από την περασμένη Δευτέρα μεγάλες επιχειρήσεις από τους κλάδους των καταναλωτικών προϊόντων, δηλαδή βασικοί προμηθευτές των αλυσίδων σούπερ μάρκετ έχουν σταματήσει να τιμολογούν και κατ’ επέκταση έχουν σταματήσει τις παραδόσεις. Ως πρώτο χρονικό όριο για να δουν τι θα γίνει και πως θα κινηθούν στο εξής είναι η 9η Ιουλίου.
2. Εκτός από την ακραία λύση της πλήρους διακοπής της τροφοδοσίας της αγοράς, αρκετές εταιρείες έχουν περιορίσει τα όρια πιστώσεων που δίνουν.
3. Ήδη η Arla εταιρεία γαλακτοκομικών, η οποία όπως αποκάλυψε απέσυρε το μεγαλύτερο μέρος των ρευστών διαθεσίμων της από την Ελλάδα, έχει μειώσει το ρίσκο της περιορίζοντας τα αποθέματα των προϊόντων της στη χώρα κατά 50%.
4. Η λύση του «κουρέματος» των αποθεμάτων τουλάχιστον κατά 50% αποτελεί μια ενδεδειγμένη λύση που προτιμάται από πολλούς.
5. Βέβαια οι θυγατρικές πολυεθνικών ομίλων, και δη τα κεντρικά αυτών, είναι μαθημένοι σε ακραίες καταστάσεις, έχουν ρευστό άρα μπορούν να στηρίξουν τη θυγατρική τους ανά πάσα στιγμή και πολύ εύκολα μπορούν να φύγουν, αν πρόκειται για εμπορική εταιρεία.
6. Στην περίπτωση των ελληνικών επιχειρήσεων και δη όσων δεν έχουν μεταφέρει τα ταμειακά τους διαθέσιμα στο εξωτερικό, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τρεις λόγους. Δεν μπορούν να κινηθούν εντός χώρας, να πληρώσουν τους προμηθευτές του εξωτερικού ενώ οι καταθέσεις τους κινδυνεύουν από κούρεμα όπως αναφέρουν στελέχη τους στα Παραπολιτικά.
7. Σύμφωνα με στέλεχος του κλάδου του εμπορίου, στην περίπτωση που κάποιος επιχειρηματίας έχει ρευστό σε ελληνική τράπεζα και ανοικτούς λογαριασμούς -οφειλές, θα μπορούσε να τις εξοφλήσει διατραπεζικά και να μην φοβάται ότι θα βγει διπλά χαμένος σε ένα κούρεμα. Επίσης θα μπορέσει να «κτυπήσει» καλύτερες τιμές από Έλληνες προμηθευτές, αφού οι συναλλαγές με το εξωτερικό αν δεν έχει κάποιος λογαριασμό έξω είναι αδύνατον να γίνουν.

Οι επιπτώσεις στο εγχώριο και το διεθνές εμπόριο

Η επιβολή ορίων αναλήψεων στα ΑΤΜ των ελληνικών Τραπεζών, επιφέρει και μία σειρά αλλαγών και στις συναλλαγές των επιχειρήσεων, ως εξής:
Κατάθεση επιταγών: Δεν έχει ακόμη πλήρως διασαφηνιστεί, αλλά το πιθανότερο είναι ότι θα γίνονται δεκτές μόνο στο όνομα του δικαιούχου (δε θαμπορούν δηλαδή να χρησιμοποιηθούν ως μέσο χρηματοδότησης ως έμμεσο συναλλακτικό μέσο).

Όριο εμπορικών συναλλαγών: Δεν έχει ακόμη διασαφηνιστεί και δεν έχει οριστεί ως τώρα όριο συναλλαγών για εμπορικές συναλλαγές ανά ημέρα, με την αίρεση ότι αυτές θα ολοκληρώνονται μέσω web/phone banking.

Συναλλαγές με Τελωνεία

Τέθηκε ήδη σε παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή ηλεκτρονικών πληρωμών και συνεπώς οι συναλλασσόμενοι δύνανται να πληρώνουν τις τελωνειακές οφειλές τους ηλεκτρονικά, μέσω web-Banking.

Εμβάσματα στο Εξωτερικό

Για αυτή την περίπτωση αρμόδια θα είναι η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών ΓΛΚ: Αρμοδιότητα της ως άνω Επιτροπής αποτελεί η έγκριση συναλλαγών με την Τράπεζα της Ελλάδος, διασυνοριακών εντολές πληρωμών που αφορούν αποκλειστικά στην πίστωση ενός λογαριασμού που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα και η εκκαθάριση συναλλαγών, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στα οικεία κεντρικά συστήματα πληρωμών (TARGET2−GR, EURΟ1, ΔΙΑΣ) και διακανονισμών. Για νέες χρεώσεις λογαριασμών που τηρούνται στην Ελλάδα, δεν έχει υπάρξει σχετική διευκρίνιση από το ΥΠΟΙΚ.
Προϋπόθεση είναι ότι οι παραπάνω συναλλαγές κρίνονται αναγκαίες για τη διαφύλαξη του δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, συναλλαγών για την πληρωμή ιατρικών εξόδων ή εισαγωγών φαρμακευτικών ειδών.

Αρμοδιότητα επιτροπής

Το TARGET2-GR (Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο), τέθηκε σε εφαρμογή στις 22/06/2015 και παρέχει τη δυνατότητα διακανονισμού πληρωμών σε ευρώ σε συνεχή χρόνο, σε χρήμα κεντρικής τράπεζας, μέσω των λογαριασμών μονάδας πληρωμών (ΜΠ) και των ειδικών λογαριασμών μετρητών (ΕΛΜ). Οι συμμετέχοντες (ΜΠ, ήτοι Τράπεζες, Οργανισμοί Δημοσίου, Διαχειριστικές Αρχές κτλ) που διαθέτουν πρόσβαση μέσω διαδικτύου μπορούν να πραγματοποιήσουν τους ακόλουθους τύπους πληρωμών:
α) πληρωμές πελατείας, δηλαδή μεταφορές κεφαλαίων στις οποίες ο εντολέας ή/και ο δικαιούχος δεν είναι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
β) πληρωμές πελατείας STP, δηλαδή μεταφορές κεφαλαίων στις οποίες ο εντολέας ή/και ο δικαιούχος δεν είναι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκτελούνται δε με τη λειτουργία «straight through processing»)
γ) διατραπεζικές μεταφορές, για την κίνηση κεφαλαίων μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
δ) πληρωμές κάλυψης, για την κίνηση κεφαλαίων μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο υποκείμενης μεταφοράς κεφαλαίων πελατείας.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε λογαριασμό Μονάδων Πληρωμών (ΜΠ) μπορούν να λαμβάνουν εντολές άμεσης χρέωσης

-Το EURO1 είναι ένα σύστημα πληρωμών του ιδιωτικού τομέα για μεμονωμένες εγχώριες και διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ μεταξύ τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ.

Για τις συναλλαγές με Τρίτες χώρες και σε άλλα νομίσματα δεν έχει υπάρξει σχετική διευκρίνιση.

Υποβολή αιτημάτων

Τα αιτήματα για την έγκριση συναλλαγών θα υποβάλλονται στην εμπορική τράπεζα του ενδιαφερόμενου, η οποία στη συνέχεια θα μεταβιβάζει το εν λόγω αίτημα προς έγκριση στην Επιτροπή.

ΠΗΓΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ