Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για 100 εργαζομένους στη Χαλυβουργική

Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για 100 εργαζομένους στη Χαλυβουργική
Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για 100 εργαζόμενους έθεσε σε εφαρμογή η διοίκηση της βιομηχανίας «Χαλυβουργική», επικαλούμενη τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους.

Συγκεκριμένα, σε εκτενή ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι «η προσφυγή της Χαλυβουργικής στο μέτρο της εθελουσίας εξόδου δυστυχώς είναι αναγκαία και αναπόφευκτη, υπαγορευόμενη από την δυσχερέστατη οικονομική συγκυρία».

Όπως σημειώνεται, «η ανακοίνωση του νέου αυτού προγράμματος εθελουσίας εξόδου γίνεται μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων της εταιρείας, όπως άλλωστε είχε συμβεί και το 2013, οπότε και υλοποιήθηκε εθελούσια έξοδος με παροχή σημαντικότατων κινήτρων αποχώρησης στο προσωπικό, χωρίς να προσφύγει η Εταιρεία σε ομαδικές απολύσεις».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, επιδεικνύοντας πάντα υπεύθυνη και καλόπιστη κοινωνική στάση προς το προσωπικό της, επιδιώκει ακόμη και στις πλέον αντίξοες συνθήκες τη διατήρηση άριστων εργασιακών σχέσεων και την εξεύρεση των δικαιότερων εργασιακά και κοινωνικά λύσεων για τους εργαζομένους της.

Όπως είναι σε όλους γνωστό, ο κλάδος διέρχεται συνεχώς επιδεινούμενη κρίση. Η παρατεινόμενη δυσμενέστατη οικονομική συγκυρία, σε συνδυασμό με το παράλογο ενεργειακό κόστος (ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο) έχουν πλήξει βαρύτατα την ανταγωνιστικότητα του κλάδου και έχουν καταστήσει την βιομηχανία χάλυβα ένα από τα μεγαλύτερα θύματα της ακολουθούμενης ενεργειακής πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, μολονότι διαθέτει από τις πλέον σύγχρονες μονάδες στην Ευρώπη, βιώνει, όπως και οι λοιπές εταιρείες του κλάδου, δραματική πραγματικότητα με μείωση της παραγωγής και συσσώρευση μεγάλων ζημιών. Είναι γνωστό σε όλους ότι το χαλυβουργείο της Εταιρείας δεν λειτουργεί ήδη από τον Ιούνιο του 2012, ενώ οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις λειτουργούν περιοδικά. Καθ' όλο αυτό το διάστημα, η Εταιρεία συνέχιζε να καταβάλει την μισθοδοσία στο σύνολο του προσωπικού κανονικότατα, γεγονός που δεν έχει προηγούμενο στα παγκόσμια επιχειρηματικά δρώμενα για μονάδες που δεν λειτουργούν.

Υπό το δυσμενές και δυσάρεστο για όλους αυτό κλίμα, η ΧΑΑΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, έχοντας εξαντλήσει κυριολεκτικά για ακόμη μία φορά τα όριά της, επέλεξε την ανακοίνωση νέου γενναιόδωρου προγράμματος εθελούσιας εξόδου με σεβασμό στο νόμο και στα δικαιώματα των εργαζομένων. Η προσφυγή της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ στο μέτρο της εθελούσιας εξόδου δυστυχώς είναι αναγκαία και αναπόφευκτη, υπαγορευόμενη από τη δυσχερέστατη οικονομική συγκυρία.

Η ανακοίνωση και του νέου αυτού προγράμματος εθελούσιας εξόδου γίνεται μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων της Εταιρείας, όπως άλλωστε είχε συμβεί και το 2013, οπότε και υλοποιήθηκε εθελούσια έξοδος με παροχή σημαντικότατων κινήτρων αποχώρησης στο προσωπικό, χωρίς να προσφύγει η Εταιρεία σε ομαδικές απολύσεις. Και το νέο αυτό πρόγραμμα αποφασίστηκε με ιδιαίτερη σύνεση και επίγνωση της κατάστασης και επελέγη αντί του μέτρου των απολύσεων ως το ηπιότερο για τους εργαζομένους της μέτρο, με τις λιγότερο επώδυνες συνέπειες τόσο για την Εταιρεία όσο και για το προσωπικό της».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ