ΟΛΠ:«Η απόφαση της Κομισιόν δεν επηρεάζει τη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ και ΣΕΠ»

ΟΛΠ:«Η απόφαση της Κομισιόν δεν επηρεάζει τη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ και ΣΕΠ»
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΛΠ, η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σσ ζητά από την Ελλάδα να ανακτήσει ασυμβίβαστες προς το κοινοτικό δίκαιο κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν για τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά) δεν επηρεάζει σε κανένα σημείο την πρόσφατη επέκταση της σύμβασης παραχώρησης μέσω φιλικού διακανονισμού για τον δυτικό προβλήτα ΙΙΙ του ΣΕΜΠΟ, ούτε τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Ενημερώνοντας τους μετόχους του και το επενδυτικό κοινό σχετικά με την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΕ (καταγγελία κρατικής ενίσχυσης CP/202/2009) για ορισμένους όρους της σύμβασης παραχώρησης ΟΛΠ-COSCO, ο ΟΛΠ ΑΕ κάνει γνωστά τα ακόλουθα:

1. Η σύμβαση παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και ΣΕΠ (COSCO), που κυρώθηκε με τον Ν. 3755/2009, αποτελείται από δύο μέρη: α) Το κείμενο της συμφωνίας μεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και COSCO, που αφορά την παραχώρηση του προβλήτα ΙΙ και την κατασκευή του ανατολικού προβλήτα ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, που υπογράφτηκε στις 25-11-2008 και β) τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3755/09, οι οποίες προστέθηκαν στον νόμο από το υπουργείο Οικονομικών.
2. Η απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού αφορά αποκλειστικά το άρθρο 2 (οικονομικά και φορολογικά θέματα) και όχι το άρθρο 1, το οποίο και αποτελεί το συμβατικό μέρος της σύμβασης ΟΛΠ-COSCO.

3. Αυτή η απόφαση δεν αφορά σε κανένα σημείο της την πρόσφατη επέκταση της σύμβασης παραχώρησης μέσω φιλικού διακανονισμού για τον δυτικό προβλήτα ΙΙΙ του ΣΕΜΠΟ, που κυρώθηκε με τον Ν. 4315/14.

Τέλος, ο ΟΛΠ ΑΕ τονίζει ότι η απόφαση είναι αποκλειστικά θέμα της ΣΕΠ σε σχέση με το ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ