ΕΦΕΠΑΕ: Επιδότηση 150 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις μέσα σε ένα χρόνο

ΕΦΕΠΑΕ: Επιδότηση 150 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις μέσα σε ένα χρόνο
Ξεπέρασε τις προσδοκίες της περιόδου, η πορεία του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου- Υπηρεσιών», με Διαχειριστική Αρχή την ΕΥΔ-ΕΠΑΕ και φορέα διαχείρισης τον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) και τους εταίρους του.

Ειδικότερα, η αρχικά εγκεκριμένη ετήσια πίστωση της δράσης αυξήθηκε εντός του 2014 τρεις φορές προκειμένου να καλυφθούν οι επιπλέον ανάγκες πληρωμών των δικαιούχων, με τη συνολική αύξηση να φτάνει στα 58.787.816,52 ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η καταβληθείσα έως σήμερα δημόσια χρηματοδότηση κατανέμεται ως εξής:

  • 58.250.918,53 ευρώ στον κλάδο της μεταποίησης (ποσοστό 38,72%), - 57.251.943,52 ευρώ στον κλάδο του τουρισμού (ποσοστό 38,06%),
  • 34.920.391,10 ευρώ στον κλάδο του εμπορίου και υπηρεσιών (ποσοστό 23,21%).

Από την πρώτη πληρωμή του προγράμματος (20/12/2013) και ουσιαστικά ένα έτος μετά, έως τις 30/12/14, έχουν διατεθεί στους δικαιούχους της δράσης 150.423.253,15 ευρώ.