Η κίνηση ματ του ομίλου Φέσσα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση

Η κίνηση ματ του ομίλου Φέσσα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση
Δυναμική είσοδο στην αγορά της ηλεκτρονικής τιμολόγησης πραγματοποίησε ο όμιλος Quest.

Και αυτό σε μια περίοδο όπου αναμένεται θεματική αύξηση της έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων από τις επιχειρήσεις ειδικά μετά από την ψήφιση του νέου νόμου για Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που ξεκαθαρίζει το τοπίο αλλά και τις υποχρεώσεις προς το ΥΠΟΙΚ που καθιστούν αναγκαία λύση την έκδοση τιμολογίων με ηλεκτρονικό τρόπο.
Η Quest Συμμετοχών του Θεόδωρου Φέσσα προκειμένου να έχει ισχυρή θέση στην νέα ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά που διαμορφώνεται για τον κλάδο της πληροφορικής προχώρησε στην απόκτηση του 21,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Information Systems IMPACT Α.Ε έναντι συνολικού τιμήματος 700 χιλιάδων ευρώ.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα (call option) για περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής της στην εξαγορασθείσα, μέχρι του ποσοστού 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Information Systems IMPACT Α.Ε, στο μέλλον.
Το ποσό των 700 χιλιάδων Ευρώ αντιστοιχεί σε αποτίμηση της εξαγορασθείσας εταιρίας ύψους 3,3 εκ Ευρώ περίπου. Η Impact με βάση τις τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (30/06/2013) είχε έσοδα 1,3 εκ Ευρώ και κέρδη μετά από φόρους της τάξεως των 160 χιλιάδων Ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαιά της ήταν 600 χιλιάδες Ευρώ και ο δανεισμός της μόλις 135 χιλιάδες Ευρώ.
Η Impact ιδρύθηκε το 1998 και έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα στους κλάδους του Τουρισμού και Φιλοξενίας, του Λιανικού Εμπορίου, των Τραπεζών, των Τηλεπικοινωνιών, κλπ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Δραστηριοποιείται στο χώρο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης από το 2002, και είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που υλοποίησε την υπηρεσία Paperless Connect την οποία χρησιμοποιούν περισσότερες από 7.000 επιχειρήσεις από κάθε κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας.
ΝΙΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ