Τραπεζικό τελεσίγραφο στη Euromedica-Αρνητικά κεφάλαια άνω των 100 εκ Ευρώ στο εννεάμηνο

Τραπεζικό τελεσίγραφο στη Euromedica-Αρνητικά κεφάλαια άνω των 100 εκ Ευρώ στο εννεάμηνο
Η ώρα της κρίσης για την εταιρία του κ. Θωμά Λιακουνάκου τη Euromedica πλησιάζει καθώς οι τράπεζες σύμφωνα με πληροφορίες

καλούν τον επιχειρηματία να βάλει το χέρι στην τσέπη και να καταθέσει βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο ώστε να συμβάλλουν κα αυτές από την πλευρά τους στην εξυγίναση της εταιρίας.
Σε αντίθετη περίπτωση όπως έχει προς το παρόν διαμηνύσει τουλάχιστον μια δανείστρια τράπεζα θα επιχειρήσει να εφαρμόσει το νόμο για τα κόκκινα δάνεια και να οδηγήσει τον όμιλο στο σφυρί με την τοποθέτηση ειδικού εκκαθαριστή.
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις εννεάμηνου η εταιρία έχει αρνητική καθαρή θέση 101.5 εκ Ευρώ και υποχρεώσεις 426 εκ Ευρώ. Η Euromedica έχει ταυτόχρονα βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (χωρίς να περιλαμβάνονται οι ανακατατάξεις των μακροπρόθεσμων δανείων) υψηλότερες κατά το ιλιγγιώδες ποσό των 300 εκ Ευρώ από το κυκλοφορούν ενεργητικό δηλαδή τα άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά της στοιχεία. Επιπλέον οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της μητρικής ανέρχονται σε 178 εκ Ευρώ και του ομίλου σε 224 εκ Ευρώ περίπου.
Από τα 224 εκ Ευρώ ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τα 140 εκ ευρώ περίπου είναι προς τράπεζες και εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ενώ το ιλιγγιώδες ποσό των 23,5 εκ Ευρώ είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ασφαλιστικούς φορείς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι 20η Ιουλίου 2014 έληξε χωρίς να πληρωθεί μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ύψους 11 εκ Ευρώ και η εταιρία CQS CONVERTIBLE ANDQUANTITATIVE STRATEGIES MASTER FUND LIMITED (στο εξής CQS), η οποία είχε αναλάβει το σύνολο των ανταλλάξιμων ομολογιών, κατέθεσε πρόταση για κούρεμα της οφειλής κατά 46,5%, και αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού των 6,867 εκ Ευρώ σε επτά (7) δόσεις. Η πρόταση υπεβλήθη την 1η Σεπτεμβρίου αλλά δεν υπάρχει εξέλιξη.
ΝΙΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ