Απίστευτο: κέρδη εταιρείας: 2,9 εκ Ευρώ - κέρδη μετόχου:9,3 εκ Ευρώ

Απίστευτο: κέρδη εταιρείας: 2,9 εκ Ευρώ - κέρδη μετόχου:9,3 εκ Ευρώ
Μπορεί μια εταιρία να μοιράσει μέρισμα από κέρδη παλαιότερων χρήσεων; Η απάντηση είναι ναι αν και το ερώτημα που θα τα βρει είναι σημαντικό.

Το ερώτημα καθίσταται επίκαιρο μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της FG Europe που προβλέπει τη διανομή κερδών 0,2 Ευρώ ανά μετοχή ή ποσό 10,56 εκ Ευρώ.
Η εταιρία είχε να μοιράσει μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2009 και το τελευταίο μέρισμα που διανεμήθηκε ήταν το καλοκαίρι του 2010 και αντιστοιχούσε σε 0,15 Ευρώ ανά μετοχή. Τις επόμενες τρεις χρήσεις που δεν διένειμε μέρισμα δηλαδή στις χρήσεις 2010, 2011 και 2012 τα κέρδη ανά μετοχή ήταν αντίστοιχα 0,075 Ευρώ, 0,0798 Ευρώ και 0,0826 Ευρώ. Συνολικά δηλαδή στα τρία χρόνια είχε καθαρό κέρδος 0,2374 Ευρώ ενώ στις οικονομικές καταστάσεις του 2012 αναφερόταν ότι τα κέρδη εις νέον που μεταφέρονται στην επόμενη χρήση είναι 4,14 εκ Ευρώ ή 0,0784 Ευρώ ανά μετοχή.
Το 2013 τα κέρδη ανά μετοχή ήταν 0,0554 Ευρώ. Και το ερώτημα είναι που βρέθηκαν τα κέρδη ανά μετοχή των 0,2 Ευρώ. Αν κάποιος όμως μελετήσεις τις οικονομικές καταστάσεις του 2013 θα διαπιστώσει ότι τα κέρδη εις νέον είναι 14,854 εκ Ευρώ στα οποία αν προστεθούν τα κέρδη της χρήσης ύψους 2,926 εκ Ευρώ το συνολικό ποσό των προς διάθεση κερδών είναι 17,78 εκ Ευρώ. Έτσι ουσιαστικά η εταιρία μοιράζει χρήματα που είχε αποθεματοποιήσει επί χρόνια αδυνατίζοντας τα ίδια κεφάλαιά της κατά 10,56 εκ Ευρώ. Έχει όμως τη δυνατότητα και στην επόμενη χρονιά να μοιράσει μέρισμα από το παρελθόν.
Το ζήτημα όμως που γεννάται είναι που θα βρει τα μετρητά για να πληρώσει το μέρισμα. Στο τέλος του 2013 τα διαθέσιμα έφταναν ίσα ίσα για να πληρωθεί το μέρισμα και η εταιρία ουσιαστικά θα ξέμενε από ρευστό. Όμως στο τέλος τριμήνου τα διαθέσιμα εκτινάχθηκαν στα 24 εκ Ευρώ.
Αυτό συνέβη διότι η εταιρία στις αρχές του 2014 προχώρησε στην αναχρηματοδότηση του δανεισμού της και την «κάλυψη των αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης» με την έκδοση ομολογιακού 65 εκ Ευρώ. Είναι όμως χρηματοδότηση κεφαλαίων κίνησης να διανέμεις μέρισμα προηγούμενων χρήσεων με χρήματα που δεν υπήρχαν;
Σε αυτό προφανώς δεν υπάρχει απάντηση. Το βέβαιο είναι ότι βασικοί μέτοχοι Φειδάκης και οικογένεια Ρέστη αλλά και fujitsu Europe θα λάβουν ως μέρισμα μεικτά το ποσό των 7,7 εκ Ευρώ περίπου και εξ αυτών 6,1 εκ Ευρώ η οικογένεια του κ. Γιώργου Φειδάκη.
Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και 3,27 εκ Ευρώ από ενοίκια που λαμβάνει εταιρία συμφερόντων του κ. Φειδάκη από την FG Europe. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις «Στην εταιρεία ΣΑΙΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. µε την οποία υπάρχει κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς(σ.σ. μέτοχος Γ Φειδάκης) , καταβλήθηκαν το 2013 από τις εταιρείες του Οµίλου για µισθώσεις γραφείων και αποθηκών € 3,27 εκατ. έναντι αντίστοιχου ποσού το 2012 € 3,09 εκατ. Δηλαδή σε μια περίοδο όπου υπάρχει πίεση στις επαγγελματικές μισθώσεις η εταιρία του κ. Φειδάκη έλαβε και αύξηση.
Έτσι έχουμε το εντυπωσιακό φαινόμενο μια εταιρία να έχει κέρδη το 2013 ύψους 2,926 εκ Ευρώ και ο βασικός της μέτοχος να εισπράττει άμεσα και έμμεσα από την εταιρία αυτή ένα ποσό που υπερβαίνει τα 9,3 εκ Ευρώ δεδομένου ότι στα έσοδα δεν συνυπολογίστηκαν οι αμοιβές ΔΣ.
Νίκος Καρούτζος
[email protected]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ