Νέο Δ.Σ. στην Attica ΑΕ Συμμετοχών

Νέο Δ.Σ. στην Attica ΑΕ Συμμετοχών
Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της Attica Α.Ε. Συμμετοχών κατά την χθεσινή του συνεδρίαση.


Η σύνθεση του δ.σ. και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως:
- Κυριάκος Δ. Μάγειρας - Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
- Μιχάλης Γ. Σακέλλης - Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
- Σπυρίδων Χ. Πασχάλης - Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
- Ευθύμιος Θ. Μπουλούτας - Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Αρετή Γ. Σουβατζόγλου - Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Μάρκος Α. Φόρος - Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος
- Αλέξανδρος Θ. Εδιπίδης - Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ