Νέο ομόλογο από τα ΕΛΠΕ

Νέο ομόλογο από τα ΕΛΠΕ
Εκδοση νέου ομολόγου πενταετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου από τα ΕΛΠΕ

Η ανακοίνωση
Σε συνέχεια της επιτυχημένης έκδοσης Ευρω-ομολόγου ύψους $400 εκατ. τον Μάιο του 2014, η HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ανέθεσε στις τράπεζες Alpha Bank A.E., Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch, Eurobank Ergasias S.A., NBG Securities S.A. και Piraeus Bank S.A. τη διοργάνωση έκδοσης Ευρω-ομολόγου πενταετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου (η «Έκδοση»).

Η Έκδοση θα είναι εγγυημένη από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Το οριστικό ύψος και τοκομερίδιο της Έκδοσης θα καθοριστεί στις επόμενες μέρες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τιμολόγησης της Έκδοσης. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με σκοπό την μείωση του χρηματοδοτικού κόστους και την επιμήκυνση της μέσης διάρκειας των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ