ΔΕΗ: Καμία επίπτωση στα αποτελέσματα η απόφαση της Κομισιόν για Αλουμίνιον

ΔΕΗ: Καμία επίπτωση στα αποτελέσματα η απόφαση της Κομισιόν για Αλουμίνιον
Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι η καταγγελία

που είχε υποβάλει ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το γεγονός ότι η τιμολόγηση της Αλουμίνιον με βάση την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου αποτελεί κρατική ενίσχυση, κατά την από 12 Ιουνίου σχετική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γεν. Διεύθυνση Ανταγωνισμού), κρίθηκε ότι δεν χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
Το γεγονός αυτό δεν έχει επιπτώσεις στα αποτελέσματα και τις οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ.
Διευκρινίζεται ότι το κύριο σκεπτικό της Επιτροπής ήταν ότι το όργανο που έλαβε την απόφαση της τιμολόγησης δεν αποτελεί κρατικό όργανο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ