Βουλιάζει η Euromedica

Βουλιάζει η Euromedica
Στα 197 εκ Ευρώ φτάνουν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου Euromedica

όπου τόσο η μητρική εταιρία όσο και η συντριπτική πλειοψηφία των θυγατρικών της έχουν αρνητική καθαρή θέση γεγονός που σημαίνει ότι η εταιρία αν δεν κάνει αύξηση κεφαλαίου εντός εξαμήνου και εφαρμοστεί η νομοθεσία θα πρέπει να οδηγηθεί σε εκκαθάριση.
Ο όμιλος βρίσκεται αντιμέτωπος όχι μόνο με τραπεζικό δανεισμό αλλά και τους προμηθευτές οι οποίοι έχουν προχωρήσει στην έκδοση διαταγών πληρωμής εξώδικα και αγωγές. Μέχρι στιγμής όμως στις διαταγές πληρωμής έχουν γίνει συμφωνίες προκειμένου να μην προχωρήσουν οι εκδότες τους σε κατασχέσεις.
Η κατάσταση είναι τραγική σε ότι αφορά και στο προσωπικό καθώς οι απλήρωτες δεδουλευμένες οφειλές υπερβαίνουν τα 6 εκ Ευρώ ενώ τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνούν τα 16 εκ Ευρώ με αποτέλεσμα να γεννάται το ερώτημα πως ακριβώς εξασφαλίζεται ότι δεν θα ενεργοποιηθεί το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών προκειμένου να μπλοκάρει κάθε έσοδο που έχει λαμβάνειν ο όμιλος από το δημόσιο.
Σε κάθε περίπτωση υπό τις συνθήκες αυτές που λειτουργεί ο όμιλος δημιουργείται και το ερώτημα αν κατά πόσο μπορεί να εξασφαλιστεί ότι παρέχονται οι προβλεπόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους πελάτες-ασθενείς και αν και κατά πόσο τηρούνται οι προϋποθέσεις βάση των οποίων έχουν λάβει άδειες λειτουργίας τα διαγνωστικά κέντρα και οι κλινικές του ομίλου.
ΝΙΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ