Η ελληνική καπνοβιομηχανία που διπλασίασε τα κέρδη της

 Η ελληνική καπνοβιομηχανία που διπλασίασε τα κέρδη της
Είναι γνωστή ως η εταιρία, που στις αρχές του έτους έδωσε για μια ακόμη φορά μπόνους στους εργαζόμενους της ύψους 2,5 εκατ ευρώ.

Η ευημερία της καπνοβιομηχανίας Καρέλια, όπως προκύπτει και από τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2014 συνεχίζεται.
Η εταιρία φέτος κατάφερε να διπλασιάσει σχεδόν τα καθαρά της κέρδη πέτυχε ενώ ο τζίρος της για το ίδιο διάστημα παρέμεινε σταθερός (με ελαφρά πτώση).
Ειδικότερα στο α΄τρίμηνο του 2014 τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν στα 11,2 εκατ ευρώ από 6,5 εκατ ευρώ πέρυσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Οι πωλήσεις υποχώρησαν στα 158,6 εκατ ευρώ από 159,8 εκατ ευρώ πέρυσι, ενώ τα EBITDA ανήλθαν στα 16,3 εκατ ευρώ από 12 εκατρ ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 35,8%.
Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν στα 230,5 εκατ ευρώ.
Από την ανάλυση του τζίρου του Ομίλου, παρατηρείται άνοδο στην εγχώρια αγορά (στα 6,6 εκατ ευρώ από 4,8 εκατ ευρώ πέρυσι) και πτώση των πωλήσεων του εξωτερικού (στα 36,7 εκατ ευρώ από 38 εκατ ευρώ πέρυσι).
Να σημειωθεί ότι για το 2013 η καπνοβιομηχανία Καρέλιας προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 3 εκατ. ευρώ με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας, την βελτίωση της ευελιξίας στην παραγωγή και την περαιτέρω τόνωση των εξαγωγών, ενώ προχωρά ήδη και πρόσθετες επενδύσεις ύψους 1,9 εκατ ευρώ.
Στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων η διοίκηση θα προτείνει την διανομή στους μετόχους του ποσού των 23.460 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 8,50 ευρώ ανά μετοχή. Το προτεινόμενο μέρισμα, αφού αφαιρεθεί ο αναλογών φόρος, είναι αυξημένο, 20% σε σχέση με αυτό της χρήσης του έτους 2012.