Προληπτικά μέτρα για την Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες έως την απόφαση για υπαγωγή στο άρθρο 99

Προληπτικά μέτρα για την Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες έως την απόφαση για υπαγωγή στο άρθρο 99
Εκδικάσθηκε χθές (29.01.2014) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η αίτηση υπαγωγής της εταιρείας Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ στη διαδικασία εξυγίανσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά την ίδια δικάσιμο το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της εταιρείας για τη λήψη προληπτικών μέτρων διατάσσοντας την απαγόρευση λήψης μέτρων ατομικής και συλλογικής εκτέλεσης κατά της εταιρείας και των θυγατρικών της μέχρι την έκδοση της απόφαση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ