Έρευνα: Πόσα κερδίζουν οι CEOs των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών

Έρευνα: Πόσα κερδίζουν οι CEOs των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών

Η μέση αμοιβή των CEOs το 2022 ανερχόταν σε 0,9 εκατ. ευρώ στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις

Στις 430 χιλιάδες ευρώ διαμορφώθηκε η μέση αμοιβή των CEOs στις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες το 2022, έχοντας σημειώσει μείωση 6% σε σχέση με το 2021, όπως προκύπτει από την έρευνα της Grant Thornton για τις αποδοχές που δόθηκαν στα μέλη Δ.Σ. και των Επιτροπών Δ.Σ., καθώς και σε διευθυντικά στελέχη των εισηγμένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μέση αμοιβή των CEOs το 2022 ανερχόταν σε 0,9 εκατ. ευρώ στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, στα 0,4 εκατ. ευρώ στις μεγάλες, στα 0,26 εκατ. ευρώ στις μεσαίες και στα 0,085 εκατ. ευρώ στις μικρές.

Έρευνα: Πόσα κερδίζουν οι CEOs των ελληνικών εισηγμένων  εταιρειών-1

Για το 2022 η υψηλότερη διάμεσος αμοιβών που λαμβάνουν οι CEOs εντοπίζεται στον κλάδο της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών.

Έρευνα: Πόσα κερδίζουν οι CEOs των ελληνικών εισηγμένων  εταιρειών-2

Από τα αποτελέσματα της έρευνας της Grant Thornton προκύπτουν τα εξής:

  • Η συνολική αύξηση στις αμοιβές που δόθηκαν το 2022 ανήλθε στο 7,39 % σε σχέση µε το 2021. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από τις πολύ μεγάλες και τις μεγάλες επιχειρήσεις.
  • Συνολικά από τις 105 εταιρείες του κοινού δείγματος 2022-2021 οι 70 εταιρείες, ήτοι το 66% αύξησαν το 2022 τις αμοιβές που κατέβαλαν στα µέλη του ΔΣ τους σε σχέση µε το 2021.
  • Στο σύνολο, το 72% των αμοιβών είναι σταθερές και όσο αυξάνεται το μέγεθος των επιχειρήσεων, τόσο αυξάνεται η αναλογία των μεταβλητών σε σχέση µε τις σταθερές αμοιβές.
  • Περίπου το 78% των συνολικών αμοιβών του 2022 λαμβάνεται από εκτελεστικά µέλη Δ.Σ.
  • Στον τραπεζικό τομέα, όπου οι δομές εταιρικής διακυβέρνησης είναι πιο ώριμες, το 2022 η σχετική αναλογία αμοιβών εκτελεστικών μελών σε σχέση με μη εκτελεστικά ήταν 42:58, ενώ στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις η αναλογία αυτή ήταν 80:20 και στις μεγάλες 78:22.
  • Όσο αυξάνεται το μέγεθος της επιχείρησης τόσο αυξάνεται και ο μ.ο. της αμοιβής που λαμβάνουν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Αμοιβές σε κερδοφόρες/ζημιογόνες επιχειρήσεις ανά κεφαλαιοποίηση

Από τις 105 εταιρείες, που είναι κοινές στο δείγμα για το 2022 και 2021, οι 89 εταιρείες ήταν το 2022 κερδοφόρες (θετικά κέρδη μετά φόρων) και οι 16 ζημιογόνες (αρνητικά κέρδη μετά φόρων), ενώ το 2021 ήταν κερδοφόρες οι 90 και ζημιογόνες οι 15.

Συνολικά, ανεξάρτητα από το αν ήταν κερδοφόρες ή ζημιογόνες, 70 εταιρίες αύξησαν το 2022 σε σχέση με το 2021 τις συνολικές αμοιβές που κατέβαλαν στα μέλη Δ.Σ. τους, καθώς και στα τρίτα ανεξάρτητα πρόσωπα.

Στις κερδοφόρες εταιρείες, η αύξηση αυτή αφορούσε το 72% των εταιριών, ενώ οι υπόλοιπες προέβησαν σε μείωση των συνολικών αμοιβών που κατέβαλαν το 2022 σε σχέση με το 2021.

Ακόμα και στις ζημιογόνες εταιρείες, η αύξηση αυτή αφορούσε το 38% των εταιρειών, ενώ οι υπόλοιπες προέβησαν σε μείωση των συνολικών αμοιβών που κατέβαλαν το 2022 σε σχέση με το 2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ