AUSTRIACARD HOLDINGS: Στα 17 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη - Αύξηση 13,2% στα προσαρμοσμένα έσοδα

AUSTRIACARD HOLDINGS:  Στα 17 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη - Αύξηση 13,2% στα προσαρμοσμένα έσοδα

Πρόταση για μέρισμα 0,10 ευρώ/μετοχή

Αύξηση 13,2% σημειώθηκε στα προσαρμοσμένα Έσοδα* της AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ACAG) κατά τη διάρκεια της χρήσης 2023, τα οποία ανήλθαν σε €351,3 εκατ. Εξαιρουμένης της επίδρασης του έκτακτου έργου των εκλογών στην Κένυα το 2022, τα συγκρίσιμα έσοδα αυξήθηκαν κατά 23,0% ή €65,8 εκατ.

Οπως επισημαίνει η εταιρεία σε ανακοίνωση, η αύξηση οφείλεται στις ισχυρές επιδόσεις στον τομέα Secure Chip & Payments, στις λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού (Digital Transformation) στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, και στην ενοποίηση των ταχυδρομικών δραστηριοτήτων της Ρουμανίας.

Το προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου για το 2023 αυξήθηκε κατά 27,2% και ανήλθε σε €49,3 εκατ. με περιθώριο 14,0% έναντι 12,5% το 2022. Εξαιρουμένης της Κένυας, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 50,6%.

Τα καθαρά κέρδη της περιόδου αυξήθηκαν κατά 220,9% σε € 17,0 εκατ. με περιθώριο 4,8% έναντι 1,7% στη χρήση 2022, λόγω των ισχυρών λειτουργικών επιδόσεων και των σημαντικά λιγότερων προσαρμογών.

Μέρισμα ύψους €0,10 ανά μετοχή θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

* Εξαιρουμένης της επίδρασης του ΔΛΠ29 (Υπερπληθωριστικές οικονομίες) όσον αφορά τις δραστηριότητες στην Τουρκία. Τα έσοδα του ομίλου σύμφωνα με τα πρότυπα IFRS για το οικονομικό έτος 2023 ήταν €364,6 εκατ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AUSTRIACARD HOLDINGS AG, Μανώλης Κόντος, σημείωσε:

«Το 2023 ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά μετασχηματισμού για την AUSTRIACARD. Τον Μάρτιο, μέσω της διασυνοριακής συγχώνευσης με την ήδη εισηγμένη στην Ελλάδα θυγατρική μας INFORM, οι μετοχές μας εισήχθησαν τόσο στα χρηματιστήρια της Βιέννης όσο και της Αθήνας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους επενδυτές να συμμετάσχουν στην επιτυχημένη πορεία ολόκληρου του Ομίλου.

Στα μέσα της χρονιάς προχωρήσαμε στην αναδιοργάνωση των τομέων δραστηριότητας μας, και οργανωθήκαμε κατά γεωγραφικές περιοχές, διευκολύνοντας έτσι την ταχύτερη επέκταση σε νέες αγορές, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις σταυροειδείς πωλήσεις αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Τέλος, τον Δεκέμβριο ολοκληρώσαμε την αναχρηματοδότησή μας σε επίπεδο Ομίλου, εξασφαλίζοντας σημαντική χρηματοοικονομική ευελιξία για την επιδίωξη των αναπτυξιακών μας στόχων.

Καταγράψαμε ένα ακόμη έτος ισχυρής ανάπτυξης τόσο από πλευράς εσόδων όσο και στην κερδοφορία. Τα προσαρμοσμένα Έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 13,2%, το προσαρμοσμένο EBITDA κατά 27,2% και τα καθαρά κέρδη κατά 220,9%.

Εάν εξαιρέσουμε την επίδραση του έργου των εκλογών στην Κένυα από τα αποτελέσματα του 2022, οι αντίστοιχες αυξήσεις είναι 23,0% στα προσαρμοσμένα Έσοδα και 50,6% στο προσαρμοσμένο EBITDA. Σημειώσαμε πολύ ισχυρές επιδόσεις στην Κεντρική, Ανατολική Ευρώπη, όπου τα προσαρμοσμένα Έσοδα αυξήθηκαν κατά 35,2% φτάνοντας τα €224,6 εκατ., και το προσαρμοσμένο EBITDA κατά 166,8% φτάνοντας τα €30,3 εκατ., λόγω των επιδόσεων στον τομέα Secure Chip & Payment, τις λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και την ενοποίηση των ρουμανικών ταχυδρομικών δραστηριοτήτων.

Στη Δυτική Ευρώπη, τις Σκανδιναβικές χώρες και την Αμερική, τα προσαρμοσμένα Έσοδα παρέμειναν αμετάβλητα στα €116,0 εκατ. και το προσαρμοσμένο EBITDA στα €17,9 εκατ., λόγω κυρίως της επίδρασης της κρίσης των περιφερειακών τραπεζών στις ΗΠΑ κατά το 2ο εξάμηνο του 2023. Η αγορά των ΗΠΑ παραμένει προτεραιότητα για τον Όμιλο και αναμένουμε ισχυρή συνεισφορά της τα επόμενα χρόνια.

Στην γεωγραφική περιοχή Τουρκίας, Μέσης Ανατολής & Αφρικής, τα προσαρμοσμένα Έσοδα μειώθηκαν κατά 3,0% σε €53,7 εκατ. και το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε €4,9 εκατ. λόγω της σύγκρισης με τα αποτελέσματα του 2022 που συμπεριλάμβαναν την επίδραση των εκλογών στην Κένυα. Εξαιρουμένων αυτών, τα προσαρμοσμένα Έσοδα του τομέα αυξήθηκαν κατά 76,0% και το προσαρμοσμένο EBITDA κατά 68,1%.

Οι επιδόσεις στην Τουρκία αντικατοπτρίζουν την ικανότητα του Ομίλου να φέρνει αποτελέσματα στις αγορές στις οποίες εστιάζει για να αυξήσει το μερίδιο αγοράς του. (Όλα τα αποτελέσματα των γεωγραφικών περιοχών είναι προ ενδο-ομιλικών απαλειφών).

Η AUSTRIACARD μόλις συμπλήρωσε ένα χρόνο ως εισηγμένη εταιρεία και για να ανταμείψουμε τους μετόχους μας σκοπεύουμε να προτείνουμε στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος €0,10 ανά μετοχή.

Τέλος, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου θέλω να εκφράσω τις θερμότερες ευχές μας στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, τον απερχόμενο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου μας. Ο Παναγιώτης συνέβαλε καθοριστικά κατά τη διάρκεια των 13 ετών που διοικούσε τον Όμιλο, στην επέκταση της AUSTRIACARD σε όλους τους άξονες, γεωγραφική εμβέλεια, μέγεθος και κερδοφορία. Τον ευχαριστούμε για τη σκληρή δουλειά, το ταλέντο, την αφοσίωση και την αποφασιστικότητά του».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ