ΟΛΘ: Μείωση εσόδων και κερδών το πρώτο εξάμηνο του 2023

ΟΛΘ: Μείωση εσόδων και κερδών το πρώτο εξάμηνο του 2023

Θετική τροχιά διέγραψε η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, αφού σύμφωνα με την ΟΛΘ ΑΕ, αυξήθηκε κατά 11,3%

 

Αύξηση στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων και στους τομείς εκμετάλλευσης χώρων και επιβατικού σταθμού, ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του 2023 και σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι η ΟΛΘ ΑΕ, ενώ στον αντίποδα, πτωτική πορεία ακολούθησε η διακίνηση συμβατικού φορτίου και σιδηροδρομικής σύνδεσης (Intermodal), με αποτέλεσμα η εταιρεία να σημειώνει μειωμένα ενοποιημένα έσοδα κατά 2,6%, που διαμορφώνονται σε 41,2 εκατ. ευρώ, από 42,3 εκατ. ευρώ.

Για τη μητρική εταιρεία ΟΛΘ Α.Ε, μειωμένα κατά 1,2% εμφανίστηκαν τα συνολικά έσοδα και διαμορφώθηκαν στο πρώτο 6μηνο φέτος σε 41,2 εκατ. ευρώ, από 41,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Για κάθε έναν τομέα της ΟΛΘ ΑΕ, τα έσοδα από τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκαν στο πρώτο εξάμηνο φέτος κατά 9,6%, σε 29,4 εκατ. ευρώ, έναντι των 26,9 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2022, ενώ αυτά από τον Συμβατικό Λιμένα υποχώρησαν κατά 30,6%, σε 9 εκατ. ευρώ, από 13 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Η μείωση αυτή, σύμφωνα με την ΟΛΘ ΑΕ οφείλεται κατά βάση «στη μειωμένη διακίνηση φορτίων μεταλλευμάτων νικελίου και τη γενικότερη αστάθεια στις διεθνείς αγορές».

Τα έσοδα Εκμετάλλευσης Χώρων, αυξήθηκαν κατά 18,5%, στα 1,9 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο φέτος και του Επιβατικού Σταθμού κατά 13,8%, στις 274 χιλ. ευρώ, ενώ αντιθέτως, τα έσοδα από την δραστηριότητά του Intermodal (διακίνηση φορτίων μέσω τρένων) υποχώρησαν σε 607 χιλ. ευρώ, από 639 χιλ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης μάλιστα και της προσθήκης των νέων γραμμών μεταφοράς προς Νις (Σερβία) και Σκόπια (Βόρεια Μακεδονία).

Θετική τροχιά διέγραψε η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, αφού σύμφωνα με την ΟΛΘ ΑΕ, αυξήθηκε κατά 11,3%, μέσω διαρκών βελτιώσεων στις διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης και στις οικονομίες κλίμακας που επιτυγχάνονται με την προσθήκη των δύο νέων γερανογεφυρών (STS) και επιτυγχάνοντας έτσι τη διακίνηση 255,2 χιλ. TEUs στο πρώτο εξάμηνο φέτος, από 229,4 χιλ. TEUs την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Την ίδια περίοδο, οι ποσότητες Συμβατικού Φορτίου που διακινήθηκαν μειώθηκαν «λόγω κυρίως της πτώσης διακίνησης μεταλλευμάτων νικελίου κατά 37,9%, σε 1.287 χιλ. τόνους, από 2.074 χιλ. τόνους στο πρώτο εξάμηνο του 2022.

Σε ό,τι αφορά το Dry Port της θυγατρικής ThPA Sofia, σύμφωνα με την ΟΛΘ ΑΕ, σημειώθηκε σημαντική πτώση της διακίνησης, με συνολικά 92 TEUs, έναντι 3.623 TEUs την αντίστοιχη περσινή περίοδο και έτσι τα έσοδα περιορίστηκαν στο πρώτο εξάμηνο φέτος στα 40 χιλ. ευρώ, έναντι των 639 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. «Η πτώση οφείλεται στις γενικότερες συνθήκες του σιδηροδρομικού δικτύου, οι οποίες προκάλεσαν μερική αναστολή λειτουργιών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η θυγατρική εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης από τον Ιανουάριο του 2023», υποστηρίζει η ΟΛΘ ΑΕ.

Μείωση κερδών στο 6μηνο φέτος για την ΟΛΘ ΑΕ

Μείωση 8,3% εμφάνισαν στο πρώτο εξάμηνο φέτος τα μεικτά κέρδη του ομίλου της ΟΛΘ ΑΕ και διαμορφώθηκαν σε 17,3 εκατ. ευρώ, από 18,9 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ για την εταιρεία, αυτά σημείωσαν κάμψη κατά 9,8%, σε 17,3 εκατ. ευρώ, έναντι των 19,2 εκατ. ευρώ.

Πτώση κατά 9,7% παρουσίασαν τα λειτουργικά κέρδη-EBITDA για τον όμιλο και υποχώρησαν σε 15,1 εκατ. ευρώ, από 16,7 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2022 και για την εταιρεία εμφάνισαν κάμψη 16,2%, σε 14,4 εκατ. ευρώ, έναντι των 17,1 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων για τον όμιλο μειώθηκαν κατά 12,2%, σε 8,4 εκατ. ευρώ, από 9,6 εκατ. ευρώ και για την εταιρεία υποχώρησαν κατά 24,5%, σε 7,7 εκατ. ευρώ, έναντι των 10,2 εκατ. ευρώ. «Οι κύριοι λόγοι μείωσης της κερδοφορίας επικεντρώνονται στη μείωση διακίνησης φορτίων στο Συμβατικό Λιμάνι, καθώς και στην εγγραφή απομείωσης των 0,87 εκατ. ευρώ της συμμετοχής στην θυγατρική ThPA Sofia EAD», επισημαίνει η ΟΛΘ ΑΕ.

Το καθαρό πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών για το εξάμηνο του 2023 ανήλθε στα 4,3 εκατ. ευρώ και αφορά κυρίως μελέτες και εκτενείς εργασίες αναβάθμισης κρηπιδωμάτων, εργασίες αναβάθμισης αποθηκών, αναβαθμίσεις συστημάτων ελέγχου και αγορά μηχανημάτων. «Το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών εξελίσσεται δυναμικά, σε συνέπεια με τους στρατηγικούς στόχους της διοίκησης», σημειώνει η ΟΛΘ ΑΕ.

Μεταξύ άλλων, η εταιρεία σημειώνει ότι «οι πραγματοποιηθείσες υποχρεωτικές επενδύσεις από την ιδιωτικοποίηση τον 3/2018, προσεγγίζουν μέχρι σήμερα τα 23,9 εκατ. ευρώ, και αφορούν κατά βάση μηχανολογικό εξοπλισμό, συγκεκριμένα υπερσύγχρονες γερανογέφυρες, αυτοκινούμενο γερανό, οχήματα στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και μελέτες για την γενική ανάπτυξη του λιμένα. Επιπλέον, η ΟΛΘ Α.Ε. προχώρησε σε «ιδιαίτερα σημαντικές πρόσθετες επενδύσεις ύψους άνω των 43,7 εκατ. ευρώ, για αναβάθμιση υποδομών (αναβαθμίσεις κτηρίων, γραφείων, υποσταθμών, υποδομών κρηπιδωμάτων), αγορά εξοπλισμού (πρόσθετα μηχανήματα στοιβασίας, τράκτορες, ανυψωτικά μηχανήματα) και λοιπών ποικίλων εργασιών, την ίδια περίοδο (από τον 3/2018 έως σήμερα)».

Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται ότι οι καθαρές επενδύσεις της ΟΛΘ ΑΕ από τον 3/2018 έως και σήμερα ξεπερνούν τα 67,6 εκατ. ευρώ.

Στις 30 Ιουνίου 2023, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας ανήλθαν σε 85 εκατ. ευρώ (86,8 εκατ. ευρώ για τον όμιλο), έναντι 92,3 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2022 (93,9 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο), χωρίς τραπεζικό δανεισμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ