Νέο deal για την Epsilon Net - Εξαγόρασε το 60% των μετοχών της Scan Information Systems

Νέο deal για την Epsilon Net -  Εξαγόρασε το 60% των μετοχών της Scan Information Systems

Στα 5 εκατ. ευρώ το τίμημα

Την εξαγορά του 60% των μετοχών της εταιρίας SCAN INFORMATION SYSTEMS ανακοίνωσε η EPSILON NET A.E.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Η EPSILON NET αγόρασε ποσοστό 60% των μετοχών της SCAN ΑΒΕΕ, έναντι του ποσού των 5.000.000 ευρώ από την κα Λεμονιά – Νόλα Πρωτοπαπά, ενώ το υπόλοιπο 40% του μετοχικού κεφαλαίου θα διατηρήσουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της οικογένειας Πρωτοπαπά, οι οποίοι και θα συνεχίσουν να έχουν την ευθύνη της ανάπτυξης της εταιρίας μέσα στο νέο πλαίσιο ενίσχυσης των επιχειρηματικών συνεργειών με τον Όμιλο EPSILON NET, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων του νέου κύκλου ανάπτυξης της εταιρίας στην ελληνική αγορά & στο εξωτερικό. Το ανωτέρω τίμημα θα εξοφληθεί σταδιακά και πιο συγκεκριμένα μέχρι τις 31/12/2025.

H SCAN ABEE είναι μία ιστορική ελληνική εταιρία (ιδρύθηκε το 1982) με σταθερή και ηγετική παρουσία στους τομείς δραστηριότητας της και ένα ισχυρό πελατολόγιο που περιλαμβάνει τις σημαντικότερες επιχειρήσεις όλων των κλάδων.

Η εξαγορά εντάσσει την εταιρία στον ισχυρότερο όμιλο Επιχειρησιακού Λογισμικού & Λύσεων Τεχνολογίας στην Ελλάδα και σηματοδοτεί την περαιτέρω ανάπτυξη και συνέχιση της εξαιρετικής πορείας της.

Η SCAN ΑΒΕΕ αποτελεί έναν σημαντικό συνεργάτη του Ομίλου EPSILON NET έχοντας την ευθύνη επιλογής, προμήθειας & διάθεσης, συστημάτων access control, συστημάτων ωρομέτρησης και γενικότερα integrated λύσεων με συστήματα μισθοδοσίας & HRMS. Ο συγκεκριμένος τομέας αναμένεται να παρουσιάσει αξιοσημείωτη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, μέσα από την σταδιακή καθιέρωση για το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό, του συστήματος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και της υποχρεωτικής διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα ERGANI II. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της ηγετικής θέσης του Ομίλου της EPSILON NET σε συστήματα payroll και των πολλαπλών καναλιών διάθεσης, αναμένεται ότι θα δώσουν σημαντική άνοδο στα έσοδα της επιχείρησης.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για την οικονομική χρήση του 2022 διαμορφώθηκε σε 3,31 εκατ. ευρώ με EBITDA ύψους 0,94 εκατ. ευρώ, ταμείο ύψους 0,54 εκατ. ευρώ, και μηδενικό δανεισμό.

Για το Α’ Εξάμηνο του 2023 ο κύκλος εργασιών της εταιρίας διαμορφώθηκε σε 2,25 εκατ. ευρώ (αύξηση 59,3% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2022) και EBITDA ύψους 0,69 εκατ. ευρώ (αύξηση 64,8% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2022). Αξίζει επίσης να τονισθεί ότι η εταιρία είχε την 30/06/2023 ταμείο ύψους 0,47 εκατ. ευρώ και μηδενικό δανεισμό.

Με βάση και την επιτυχή πολυετή διαδρομή της η εταιρία SCAN αποτελεί για την ελληνική αγορά έναν από τους κυριότερους παρόχους συστημάτων τεχνολογίας οίκων του εξωτερικού και εξειδικευμένων υπηρεσιών διασυνδεσιμότητας & ολοκλήρωσης. Οι κύριοι τομείς που
δραστηριοποιείται είναι στην παροχή:
✓ ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου προσβασιμότητας για την εποπτεία μετακίνησης του προσωπικού και των επισκεπτών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού με στόχο την πιο αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας
✓ σύγχρονων τερματικών ωρομέτρησης και υπηρεσιών διασυνδεσιμότητας με τις αντίστοιχες λύσεις λογισμικού
✓ σύνθετων συστημάτων εξοπλισμού και λογισμικού για τη ολοκληρωμένη διαχείριση χώρων στάθμευσης

Θα πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι η εταιρία έχει εξαιρετικά μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία υλοποίησης σε σύνθετα έργα ασφάλειας κρίσιμων υποδομών (όπως λιμένες, αεροδρόμια, τελωνεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις) που απαιτούν πολύ υψηλές προδιαγραφές προσβασιμότητας, απόδοσης και συνεχούς λειτουργίας.

Ο Όμιλος EPSILON NET υλοποιεί με συνέπεια τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό σε επίπεδο συνεχούς οργανικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα προχωρεί σε εξαγορές & τεχνολογικές συνεργασίες με στόχο την παροχή «all in one» λύσεων, την αύξηση των μεριδίων αγοράς και του συνόλου των οικονομικών μεγεθών του.

Μετά και την στρατηγική συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, η διοίκηση του Ομίλου έχει στόχο, για την τριετία 2023 – 2025, οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου να διπλασιαστούν (έναντι των πωλήσεων του 2022) και να ανέλθουν στο τέλος του 2025, στα 150 εκατ. Ευρώ, επιτυγχάνοντας παράλληλα υψηλή κερδοφορία, με το περιθώριο (margin) EBITDA να κινείται σε επίπεδο άνω του 30%. Στρατηγικός στόχος της διοίκησης παραμένει η συνεχής παραγωγή αξίας για τους μετόχους, τους συνεργάτες και το προσωπικό της ως ο μεγαλύτερος Όμιλος Επιχειρησιακού Λογισμικού & Λύσεων Τεχνολογίας στην Ελλάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ