Στην Epsilon Net το 100% της Epsilon HR: Εξαγόρασε τις μετοχές μειοψηφίας έναντι 4 εκατ. ευρώ

Στην Epsilon Net το 100% της Epsilon HR: Εξαγόρασε τις μετοχές μειοψηφίας έναντι 4 εκατ. ευρώ

Η Epsilon HR αποτελεί την κορυφαία εταιρία πληροφορικής της ελληνικής αγοράς στον τομέα της ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Λύσεων Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Η EPSILON NET A.E ανακoίνωσε την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της μειοψηφίας της θυγατρικής εταιρίας Epsilon HR Α.Ε. Κατόπιν της εξαγοράς αυτής, μοναδική μέτοχος της Epsilon HR καθίσταται η μητρική εταιρία του Ομίλου EPSILON NET.

Ειδικότερα, η EPSILON NET αγόρασε από τους μετόχους μειοψηφίας κ.κ. Σάββα Πρωτοπαπά και Στέλλα Πρωτοπαπά, συνολικά 8.750 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 35% του συνόλου των μετοχών της Epsilon HR Α.Ε, έναντι του ποσού των 4.000.000 ευρώ.

Η Epsilon HR αποτελεί την κορυφαία εταιρία πληροφορικής της ελληνικής αγοράς στον τομέα της ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Λύσεων Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για την χρήση του 2022 διαμορφώθηκε σε 10,48 εκατ. ευρώ με EBITDA ύψους 1,46 εκατ. ευρώ.

Η εταιρία εξυπηρετεί περισσότερους από 6.000 πελάτες, στους οποίους περιλαμβάνεται η πλειονότητα των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων της Ελληνικής Αγοράς.

Οι ολοκληρωμένες σειρές προϊόντων της εταιρίας καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της συνθέτης ελληνικής νομοθεσίας και περιλαμβάνουν:

  • Συστήματα Μισθοδοσίας (Payroll)
  • Συστήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (HRMS)
  • Ολοκληρωμένες Λύσεις Ωρομέτρησης (TimeAttendance)
  • Εφαρμογές Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας
  • Webλύσεις αυτοεξυπηρέτησης των εργαζομένων (ESS)

Σημαντική επίδραση στα έσοδα της εταιρίας αναμένεται να υπάρξει από την σταδιακή εφαρμογή, στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό, του συστήματος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και την υποχρεωτική διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα ERGANI II. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων που εντάχθηκαν στην υποχρεωτική εφαρμογή της νομοθεσίας στην Α’ & Β’ Φάση επέλεξαν τις ολοκληρωμένες λύσεις και τις υπηρεσίες της Epsilon HR και του Ομίλου EPSILON NET.

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρία παρουσίασε πρόσφατα το Epsilon Talent, μία νέα all-inone cloud λύση Επιλογής Προσωπικού & Διαχείρισης Βιογραφικών, η οποία έχει ως στόχο την απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών εύρεσης και πρόσληψης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω ολοκληρωμένης διαχείρισης, σε ένα ενιαίο μοντέρνο και responsive περιβάλλον με δυναμικό περιεχόμενο.

Η διοίκηση του Ομίλου EPSILON NET, σταθερά προσηλωμένη στη δέσμευση της δημιουργίας αξίας για τους μετόχους, τους συνεργάτες και το προσωπικό της, σε συνέχεια και της στρατηγικής συνεργασίας με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, υλοποιεί με συνέπεια το επιχειρησιακό της σχέδιο για την τριετία 2023 - 2025 με στόχο οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου να διπλασιαστούν (έναντι των πωλήσεων του 2022) και να ανέλθουν στο τέλος του 2025, στα 150 εκατ. Ευρώ, επιτυγχάνοντας
παράλληλα υψηλή κερδοφορία, με το περιθώριο (margin) EBITDA να κινείται ετησίως σε επίπεδο άνω του 30%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ