Philip Morris International: Δημοσίευσε την ετήσια ενιαία έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης

Philip Morris International: Δημοσίευσε την ετήσια ενιαία έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης

Το 50% των συνολικών καθαρών εσόδων της εταιρείας να προέρχονται από τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού έως το 2025 με απώτερο στόχο την οριστική κατάργηση της παραγωγής τσιγάρου.

Η Philip Morris International (ΡΜΙ) δημοσίευσε την 4η ετήσια ενιαία έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία βασίστηκε στην ανάλυση ουσιαστικότητας (Materiality Analysis) και αποτυπώνει το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση, τη στρατηγική και τις επιδόσεις της εταιρείας.

O Jacek Olczak, διευθύνων σύμβουλος της PMI δήλωσε: «Παρά τις συνεχείς διεθνείς προκλήσεις, το 2022 ήταν μια ξεχωριστή χρονιά που έφερε τους ανθρώπους μας πιο κοντά. Κατά την διάρκεια της χρονιάς συνεχίσαμε να κάνουμε απτά και μετρήσιμα βήματα για την επίτευξη του στόχου μας για έναν κόσμο χωρίς τσιγάρο. Στοχεύουμε το 50% των συνολικών καθαρών εσόδων μας να προέρχονται από τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού έως το 2025, με απώτερο στόχο την οριστική κατάργηση της παραγωγής τσιγάρου. Ένας τόσο πολύπλοκος μετασχηματισμός δεν επιτυγχάνεται από τη μια μέρα στην άλλη, ωστόσο, δεσμευόμαστε να τον ολοκληρώσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα. Με συνέπεια και αφοσίωση επιταχύνουμε τον ρυθμό της ριζικής αλλαγής μας, προχωρώντας πάντα προς το καλύτερο».

Η πρόοδος σε σχέση με τους στόχους βιωσιμότητας της PMI (βασισμένοι στα Environmental - Social - Governance κριτήρια) συνεχίστηκε με γρήγορους ρυθμούς και το 2022, καθώς η εταιρεία βελτίωσε το αποτύπωμα τόσο των προϊόντων της (τι παράγει) όσο και των λειτουργιών της (πώς παράγει).

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία συνέχισε να εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης, όσον αφορά την πρόσβαση των νέων σε καπνικά προϊόντα μέσω όλων των καναλιών πώλησης.

Προϊοντικό Αποτύπωμα

Κοινωνία

- 24,9 εκατομμύρια εκτιμώμενοι ενήλικοι χρήστες εναλλακτικών προϊόντων της PMI (2021:21,7m)
- 32,1% από τα καθαρά έσοδα της εταιρείας προέρχεται από εναλλακτικά προϊόντα καπνού (2021: 29,5%)
- 73 αγορές όπου διατίθενται προς πώληση εναλλακτικά προϊόντα της PMI, εκ των οποίων το 42% είναι χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος (2021: 71,42%)
- 10,7 δισεκατομμύρια δολάρια η συνολική επένδυση για τα εναλλακτικά προϊόντα από το 2008 (2021: 9,2 δισεκατομμύρια δολάρια)
- 91% του συνολικού όγκου πωλήσεων καλύπτεται από προγράμματα πρόληψης της πρόσβασης των νέων σε καπνικά προϊόντα, στα έμμεσα κανάλια λιανικής (2021: 91%)
300 εκατομμύρια δολάρια τα ετήσια καθαρά έσοδα από προϊόντα ευεξίας και υγείας (2021: 100 εκατομμύρια δολάρια)

Περιβάλλον

- 86% ποσοστό ανακύκλωσης συσκευών IQOS που επιστρέφονται σε κεντρικούς κόμβους ανακύκλωσης (σταθμισμένο μέσο ποσοστό κάθε συσκευής που ανακυκλώνεται) (2021: 86%)
- 68% του συνολικού όγκου πωλήσεων καλύπτεται με προγράμματα κατά της ρύπανσης από τις γόπες
- 8,5% του συνολικού όγκου πωλήσεων των εναλλακτικών προϊόντων καπνού καλύπτεται με προγράμματα επιστροφής αναλώσιμων.

Όσον αφορά το κοινωνικό αποτύπωμα της PMI, η εταιρεία, έχοντας ως προτεραιότητα την Δια Βίου Μάθηση, διεύρυνε την πρόσβαση των εργαζομένων της σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Επιπλέον, δημοσίευσε μία ενισχυμένη δεσμευτική δήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ολοκλήρωσε την 6η και 7η αξιολόγηση των επιπτώσεων των δράσεών της για τα δικαιώματα του ανθρώπου, στη Βραζιλία και τη Μαλαισία. Από περιβαλλοντικής πλευράς, συνέχισε την απανθρακοποίηση των άμεσων δραστηριοτήτων της, ενώ ανανέωσε τη δέσμευσή της για καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της, έως το 2040. Σε συνδυασμό με τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα (COP 15) τον Δεκέμβριο του 2022, η εταιρεία ανακοίνωσε νέους μακροπρόθεσμους στόχους και στρατηγικές για τη βιοποικιλότητα και το νερό, ευθυγραμμισμένη με το πλαίσιο βιοποικιλότητας που υιοθετήθηκε από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Λειτουργικό Αποτύπωμα

Κοινωνία

40,7% των διευθυντικών θέσεων της PMI καλύπτονται από γυναίκες (2021: 39,7%)
7 αξιολογήσεις επιπτώσεων των δράσεών της για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν πραγματοποιηθεί από το 2018 σε χώρες υψηλότατου κινδύνου (μέχρι το 2021 είχαν πραγματοποιηθεί 5 αξιολογήσεις)

Περιβάλλον

- 55% του καπνού αγοράζεται χωρίς κίνδυνο καθαρής αποψίλωσης των διαχειριζόμενων φυσικών δασών και χωρίς μετατροπή των φυσικών οικοσυστημάτων (2021: 37%)
- Βαθμολόγηση με τριπλό Α από τον ανεξάρτητο φορέα CDP για την ασφάλεια του κλίματος, των δασών και των υδάτων για τρίτη συνεχή χρονιά

Η Jennifer Motles, Chief Sustainability Officer της PMI δήλωσε: «Αναγνωρίζουμε την ανάγκη να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε αξιοπιστία και εμπιστοσύνη μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο όραμά μας και μπορούν να επιταχύνουν τον ρυθμό προόδου προς τον τελικό μας στόχο. Η διαφάνεια και η πρόθεσή μας να συμμετάσχουμε στη δημόσια συζήτηση ελπίζουμε ότι θα ενεργοποιήσουν τον διάλογο με εκείνους που μπορούν να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση του μετασχηματισμού μας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ