Κάτω από 5% η συμμετοχή της BlackRock στην Εθνική Τράπεζα

Κάτω από 5% η συμμετοχή της BlackRock στην Εθνική Τράπεζα

Κάτω από το 5% υποχώρησε η συμμετοχή της BlackRock στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας.

Σε σχετική της ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο η Εθνική Τράπεζα αναφέρει πως σύμφωνα με γνωστοποίησηπου έλαβε στις 3 Δεκεμβρίου από την Blackrοck "το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου που κατέχει έμμεσα η BlackRock,Inc.κατήλθε την 30.11.2018 του ελάχιστου ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης, εξαιρουμένων των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών του ΤΧΣ που υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 7α του Ν.3864/2010".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ