Το 6,15% της Alpha Bank ελέγχει η BlackRock

Το 6,15% της Alpha Bank ελέγχει η BlackRock

Μικρή αύξηση σημείωσε το ποσοστό της Alpha Bank που ελέγχεται από την BlackRock.

Σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο η Alpha Bank ενημερώνει πως η BlackRock κατέχει έμμεσα από τις 3 Δεκεμβρίου το 6,15% της εταιρείας. Σε προηγούμενη ανακοίνωση από τις 16 Νοεμβρίου είχε αναφερθεί πως η BlackRock ελέγχει το 5,92% της Alpha Bank.

Αναλυτικά η νεότερη ανακοίνωση της τράπεζας αναφέρει:

Η Alpha Bank A.E. (η«Τράπεζα») ενημερώνει, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3864/2010, ότι η BlackRock,Inc., κατόπιν της από 4.12.2018 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 3.12.2018 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές,καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία παρέχουν δικαίωμα αποκτήσεως μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.

Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

Είδος Χρηματοπιστωτικού ΜέσουΠλήθος Αναλογούντων Δικαιωμάτων ΨήφουΠοσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank A.E.
Μετοχές71.071.7295,17%
Χρηματοπιστωτικά Μέσα13.464.3120,98%
Σύνολο84.536.041 6,15%

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ