Τα «κόκκινα» δάνεια στο επίκεντρο SSM και τραπεζών

Τα «κόκκινα» δάνεια στο επίκεντρο SSM και τραπεζών

Ένα θερμό δεκαήμερο επαφών, που θα καθορίσει τους νέους στόχους των τραπεζών αναφορικά με τη μείωση των «κόκκινων» δανείων, ξεκινά με την άφιξη των στελεχών του SSM στην Αθήνα.

Ο στόχος για μείωση των «κόκκινων» δανείων ακόμη και κάτω του 20% έως το τέλος του 2021, συνιστά ένα δυσεπίλυτο σταυρόλεξο για τις τράπεζες οι οποίες καταρτίζουν σχέδια και προχωρούν σε πιο δραστικές λύσεις με σκοπό να απαλλάξουν τα χαρτοφυλάκιά τους από τα βαρίδια αυτά.

Σημειώνεται, πάντως, ότι ο στόχος των τραπεζών για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 20% στο τέλος του 2021, ακούστηκε με ικανοποίηση από τους θεσμούς.

Μέχρι στιγμής, οι τράπεζες φαίνεται να υπερβαίνουν τους τριμηνιαίους στόχους που έχουν συμφωνηθεί με τον SSM. Κατόπιν αυτού, για την περίοδο Ιουνίου 2017 – Δεκεμβρίου 2019 ο στόχος που έχει διαμορφωθεί για NPEs στα 64,6 δισ. ευρώ είναι χαμηλότερος κατά 2,2 δισ. ευρώ σε σχέση με την υποβολή του Σεπτεμβρίου 2016.

Ειδικότερα, οι τράπεζες σκοπεύουν να επισπεύσουν τις πωλήσεις δανείων, κυρίως στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο και λιγότερο στο καταναλωτικό. Συγκεκριμένα, στοχεύουν σε επιπλέον πωλήσεις δανείων, ύψους 4,7 δισ. ευρώ, αγγίζοντας τα 11,6 δισ. ευρώ συνολικές πωλήσεις για την περίοδο Ιουνίου 2017 – Δεκεμβρίου 2019.

Επιπρόσθετα, σκοπεύουν να αυξήσουν τα ποσά των διαγραφών κατά περίπου 1,2 δις. ευρώ, κυρίως στο χαρτοφυλάκιο λιανικής. Οι εκποιήσεις καλυμμάτων παραμένουν ουσιαστικός παράγοντας μείωσης, με 10,6 δισ. ευρώ

Όσον αφορά τις καθαρές εισροές νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, οι προβλέψεις των τραπεζών είναι συντηρητικότερες από το παρελθόν, καθώς αναμένουν εισροή νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 1,2 δισ. ευρώ, με την αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων να μειώνεται κατά 2,5 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ