Μείωση των «κόκκινων» δανείων ζητά ο SSM

Μείωση των «κόκκινων» δανείων ζητά ο SSM


Νέους στόχους στις τράπεζες θέτει ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους.

Έτσι, οι τράπεζες προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους προχωρούν σε επιθετικές πωλήσεις «κόκκινων» δανείων, αλλά και σε μαζικές ρυθμίσεις δανείων σε καθυστέρηση.

Το φθινόπωρο οι τράπεζες θα προχωρήσουν στην αναθεώρηση των σχεδίων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με στόχο την ταχύτερη εξυγίανση των ισολογισμών από τον βραχνά των κόκκινων δανείων.

Η αναθεώρηση θα περιλαμβάνει πιο φιλόδοξους στόχους μείωσης, τουλάχιστον κατά 10% με 15% μεγαλύτερους σε σχέση με την τρέχουσα στοχοθεσία, αλλά και επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος με ορίζοντα το τέλος του 2021-2022.

Το ισχύον επιχειρησιακό σχέδιο μείωσης των προβληματικών δανείων των τραπεζών προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του 2019 τα μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα – NPEs, που περιλαμβάνουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια καθώς και δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης, θα πρέπει να περιοριστούν στα 64,6 δισ. ευρώ από 92,4 δισ. ευρώ σήμερα (Μάρτιος 2018), ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών) πρέπει να μειωθούν στα 38,6 δισ. ευρώ από 63,9 δισ. ευρώ σήμερα.

Τα αναθεωρημένα σχέδια μείωσης θα προβλέπουν ότι το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων, στο τέλος του 2019, θα είναι χαμηλότερα των 60 δισ. ευρώ και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια χαμηλότερα των 35 δισ. ευρώ. Επιπλέον, τα αναθεωρημένα σχέδια θα περιλαμβάνουν πρόσθετες μειώσεις για την περίοδο 2020-2022 με φιλόδοξο στόχο τα NPEs να συρρικνωθούν προς τα ευρωπαϊκά επίπεδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ