Σπριντ τραπεζών για έξοδο από τον ELA

Νέα μείωση κατά 2,5 δισ. στο όριο παροχής ρευστότητας

Σπριντ τραπεζών για έξοδο από τον ELA

Λίγο καιρό μετά τα αποτελέσματα των stress test ήρθε και η νέα μείωση στο όριο χρήσης του μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας ELA για τις ελληνικές τράπεζες κατά 2,5 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 12,2 δισ. ευρώ έως και την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από τις καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Στόχος των τραπεζών είναι η απαγκίστρωση από τον έκτακτο μηχανισμό χορήγησης ρευστότητας, που είναι ο ELA, και επάνοδο στην κανονικότητα, δηλαδή στην άντληση ρευστότητας από τη διατραπεζική και το ευρωσύστημα, μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του stress test, οι τράπεζες αναμένουν βελτίωση των συνθηκών ρευστότητάς τους, τόσο με επιστροφή καταθέσεων, όσο και με περαιτέρω άνοιγμα της διατραπεζικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να προχωρήσουν προσεχώς σε εκδόσεις ομολόγων αντλώντας κεφάλαια τα οποία θα μπορούν να προσμετρήσουν στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.