Τράπεζα Πειραιώς: Στα 32 εκατ. τα καθαρά κέρδη – Το πλάνο της κεφαλαιακής ενίσχυσης

Τράπεζα Πειραιώς: Στα 32 εκατ. τα καθαρά κέρδη – Το πλάνο της κεφαλαιακής ενίσχυσης

 

Σε επαναλαμβανόμενη κερδοφορία ύψους 32 εκατ. ευρώ οδηγήθηκε το α’ τρίμηνο 2018, η Τράπεζα Πειραιώς. Σύμφωνα με την διοίκηση σημειώθηκε μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, συμπληρώνοντας δέκα σερί τρίμηνα μείωσής τους.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών υλοποιήσαμε σειρά δράσεων», τονίζει ο Διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου.

Θετικό πρόσημο καταγράφει επίσης η τράπεζα σε επίπεδο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs), τα οποία συρρικνώθηκαν κατά 3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, σημειώνοντας δέκα συνεχόμενα πτωτικά τρίμηνα.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει μειώσει την εξάρτησή της από τον ELA στο 1 δισ. ευρώ και αναμένει πλήρη εξάρτηση στο άμεσο μέλλον. Σημειώνει δε την αυξητική πορεία των καταθέσεων, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 3,4 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και κατά 500 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις υποχώρησε στο 96% από 118% πριν από έναν χρόνο.

Ειδικότερα, τα επιμέρους στοιχεία κόστους/κερδοφορίας διαμορφώνονται ως εξής:
• Καθαρά έσοδα τόκων κάτω 16% ετησίως, λόγω αυξημένων προβλέψεων

• Καθαρά έσοδα προμηθειών αυξημένα κατά 2% ετησίως, ενώ αναμένεται επιτάχυνση στα επόμενα τρίμηνα.

• Λειτουργικό κόστος μειωμένο κατά 6% ετησίως για τον Όμιλο και 7% στην Ελλάδα. Δείκτης κόστους προς έσοδα στο 56% (σε επαναλαμβανόμενη βάση για 1ο τρίμηνο του 2018)

• Έξοδο Προβλέψεων ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις στο 1,60% σε συνέχεια των ενισχυμένων κατά 3 δισ. ευρώ προβλέψεων από τον Σεπ.2017.

• Κερδοφόρο 1ο τρίμηνο του 2018 στην Ελλάδα , με 32 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη σε επαναλαμβανόμενη βάση

Κατά την τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, ανέφερε ότι θα υπάρξει ενίσχυση του δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (Common Equity Tier I- CET I) κατά 1% από τις δρομολογημένες και επικείμενες πωλήσεις δανείων, μη τραπεζικών συμμετοχών, καθώς και θυγατρικών, ενώ τα συνολικά κεφάλαια θα ενισχυθούν, επιπρόσθετα, κατά 1%, από την έκδοση Tier I ή Tier II ομολόγου ως το τέλος του έτους.

Από τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων, συμμετοχών και θυγατρικών το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό της Πειραιώς αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 3,5 δισ. ευρώ. Επομένως, αν δεν καταγραφεί ζημιά από τις πωλήσεις, όπως αναμένει η τράπεζα, το όφελος από τη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού θα αυξήσει τον δείκτη CET I από το 14% (τέλος Μαρτίου) στο 15%.

Η έκδοση Tier I ή Tier II εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 450 με 500 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα αναμένει την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο κοινοτικής οδηγίας βάσει της οποίας θα λάβει και τις τελικές της αποφάσεις για το είδος και το χρόνο της έκδοσης.

Η διοίκηση της τράπεζας ανακοίνωσε, επίσης, ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί ή ολοκληρωθεί ενέργειες οι οποίες εξασφαλίζουν τη μείωση στα κόστη της τράπεζας κατά 80 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του τριετούς προγράμματος περικοπής στα κόστη κατά 200 εκατ. ευρώ.

Τα 45 εκατ. ευρώ προέρχονται από την εξοικονόμηση δαπανών, λόγω της αποχώρησης 1.200 εργαζομένων στις εν Ελλάδι δραστηριότητες του ομίλου με χρήση του προγράμματος εθελουσίας, ενώ τα διοικητικά κόστη θα μειωθούν κατά 35 εκατ. ευρώ από ενέργειες, οι οποίες έχουν, ήδη, δρομολογηθεί και δεν έχουν, προς το παρόν, αποδώσει στην ολότητά τους.

Οι μέχρι τώρα αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα εθελουσίας έχουν φθάσει στις 1.200 (σ.σ. 550 έχουν ήδη αποχωρήσει) με την τράπεζα να εκτιμά ότι ο αριθμός δεν θα μεγαλώσει αισθητά τους επόμενους μήνες, παρ ότι άτυπα το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό καθ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Ο αριθμός του δικτύου των εν Ελλάδι καταστημάτων προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω με στόχο να υποχωρήσει στα 500 σημεία από 588 σήμερα.

Φιλόδοξος στόχος του προγράμματος περικοπής στα κόστη κατά 200 εκατ. ευρώ, είναι ο δείκτης κόστη προς έσοδα να διαμορφωθεί στο 40%, από 56% σήμερα.

Η διοίκηση της τράπεζας εκτίμησε ότι ως το τέλος του τρέχοντος τριμήνου θα έχουν αναδειχθεί προτιμητέοι επενδυτές για τα δύο πωλούμενα χαρτοφυλάκια με μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Αναφορικά με την πορεία των πλειστηριασμών, η Πειραιώς δήλωσε ότι το 80% των εκποιούμενων assets ( σ.σ κυρίως ακίνητα) περιέρχονται στην κατοχή της, ενώ επανέλαβε τον στόχο για έσοδα 1,9 δις ευρώ από πλειστηριασμούς ως το τέλος του 2019.

Η τράπεζα προχώρησε σε ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους 2 δισ. ευρώ εντός του πρώτου τριμήνου, ενέργεια πάντως που δεν οδήγησε σε αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, καθώς κάποιες από τις ρυθμίσεις σε μεγάλες εταιρείες δεν έχουν ακόμη τυπικά υπογραφεί. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ.