Αιφνιδιαστική αλλαγή ηγεσίας στην Εθνική Τράπεζα

Γιατί υποχρεώθηκε σε παραίτηση ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης

Αιφνιδιαστική αλλαγή ηγεσίας στην Εθνική Τράπεζα

          Δύο μήνες πριν την προγραμματισμένη  λήξη της θητείας του, ο μέχρι σήμερα διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης υπέβαλε την παραίτησή του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί σχετικό αίτημα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Σε έκτακτη σύγκλιση του ΔΣ της Εθνικής αποφασίστηκε τη θέση του κ. Φραγκιαδάκη να αναλάβει προσωρινά ο κ. Παύλος Μυλωνάς, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας.

Την είδηση της παραίτησης συνοδεύει έντονο παρασκήνιο σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη. Στην πλευρά Φραγκιαδάκη φέρονται να καταλογίζουν οι επικριτές του εσφαλμένους χειρισμούς στην υπόθεση της Εθνικής Ασφαλιστικής αλλά και στις πωλήσεις θυγατρικών του ομίλου της Εθνικής.

Το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας συγκλήθηκε εκτάκτως και ενημερώθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης από τον πρόεδρο της Τράπεζας, Κώστα Μιχαηλίδη, ότιο κ. Φραγκιαδάκης υπέβαλε την παραίτησή του. Παράλληλα, ο κ. Μιχαηλίδης ενημέρωσε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας ότι στηθέση του κ. Φραγκιαδάκη, αναλαμβάνοντας όχι τον τίτλοαλλά διευρυμένες αρμοδιότητες,τοποθετείται ο κ. Παύλος Μυλωνάς,αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας.

Η αντικατάσταση αυτή θα ισχύσει μέχρι τη γενική συνέλευση της Τράπεζας που είναιπρογραμματισμένη για το Ιούνιο.

Η επίσημη ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας

Η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ανακοινώθηκε η παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας κ. Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, ύστερα από τη συμπλήρωση πλήρους θητείας και εποικοδομητικής συνεργασίας τριών ετών.
Ο κ.Λεωνίδας Φραγκιαδάκης ανέλαβε τη διοίκηση της Τράπεζας τον Μάρτιο του 2015 σε μία περίοδο κρίσιμη για την οικονομία και το τραπεζικό σύστημα της χώρας, εκπληρώνοντας σημαντικό έργο για την επιτυχή εκτέλεση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.
Η ολοκλήρωση της θητείας του κ. Φραγκιαδάκη στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτει με την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και την απόφαση της Τράπεζας να προχωρήσει τώρα σε επανασχεδιασμό της επιχειρησιακής της στρατηγικής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα στη διαμόρφωση και εφαρμογή νέας στρατηγικής και στο πλαίσιο αυτό ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης μιλώντας ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε και ανακοίνωσε την παραίτηση του από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, διευκολύνοντας ταυτόχρονα την έναρξη της διαδικασίας διαδοχής.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κώστας Μιχαηλίδης ευχαρίστησε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Λεωνίδα Φραγκιαδάκη για το σημαντικό και δύσκολο έργο που επιτεύχθηκε κατά την τελευταία τριετία και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στις μελλοντικές του επιδιώξεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην άμεση έναρξη εφαρμογής νέου στρατηγικού σχεδίου μετεξέλιξης και εκσυγχρονισμού της Τράπεζας και του Ομίλου προς το συμφέρον των εργαζομένων, των μετόχων και της ελληνικής οικονομίας.
Ακολούθως, σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Καταστατικού της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανασυγκρότησή του σε σώμα και η σύνθεση του πλέον έχει ως εξής:
-κ. Κώστας Μιχαηλίδης, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη εκτελεστικό μέλος
-κ. Παύλος Μυλωνάς, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος, ο οποίος και θα ασκεί τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση
-κ. Δημήτριος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
-κα Marianne Οkland, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
-κ. Claude Piret, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
-κ. Χάρης Μάκκας, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
-κ. Andrew McIntyre, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
-κα Eva Cederbalk, Μη εκτελεστικό μέλος
-κα Παναγιώτα Ιπλιξιάν, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του ορίστηκε ο κ.
-κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου.
Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Τέλος, ο κ. Παύλος Μυλωνάς μετά την ανάθεση σε αυτόν καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, δήλωσε έτοιμος να αναλάβει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για την έναρξη και εκτέλεση του έργου μετεξέλιξης και εκσυγχρονισμού της Τράπεζας, του οποίου έργου θα ηγηθεί ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.