«Λερναία Ύδρα» τα κόκκινα δάνεια: νέα γενιά 20 δις. ευρώ μέχρι το τέλος του 2019

Οι πλειστηριασμοί πρέπει να αποφέρουν πάνω από 10 δις. ευρώ μέχρι το τέλος του επόμενου έτους – «Μαύρο» το 2019 για τους οφειλέτες

«Λερναία Ύδρα» τα κόκκινα δάνεια: νέα γενιά 20 δις. ευρώ μέχρι το τέλος του 2019

Η πρόβλεψη ότι θα «γεννηθούν» επιπλέον κόκκινα δάνεια της τάξεως των 20 δις. ευρώ μέχρι το τέλος του 2019 είναι επίσημη και καταγράφεται στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας για την πορεία των κόκκινων δανείων. Η επιβεβαίωσή της, θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια των συστημικών τραπεζών να περιορίσουν τα κόκκινα δάνεια από τα 94,4 δις. ευρώ που διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2017, στα 64,6 δις. ευρώ μέχρι το τέλος του 2019 με το βάρος να πέφτει κυρίως στην επόμενη χρονιά.

Από τα 20,1 δις. ευρώ που αναμένεται να είναι η νέα γενιά των κόκκινων δανείων της επόμενης διετίας, τα 7,3 δις. ευρώ εκτιμάται ότι θα είναι τα στεγαστικά, τα 2,5 δις. ευρώ τα καταναλωτικά και τα 10,3 δις. ευρώ τα επιχειρηματικά. Παρά την παροχή της νέας γέννησης κόκκινων δανείων, ο στόχος παραμένει:

  1. Μέσα στο 2018, τα κόκκινα δάνεια πρέπει να συρρικνωθούν από τα 94,4 δις. ευρώ στα 81,5 δις. ευρώ δηλαδή κατά 12,9 δις. ευρώ
  2. Μέσα στο 2019, τα κόκκινα δάνεια, θα πρέπει να μειωθούν από τα 81,5 δις. ευρώ στα 64,6 δις. ευρώ δηλαδή κατά 16,9 δις. ευρώ. Δηλαδή, το 2019 θα είναι πρέπει να γίνουν σαφώς πιο εντατικές προσπάθειες από τις τράπεζες. Και όχι μόνον αυτό: θα πρέπει να χτυπηθούν κατά κύριο λόγο περισσότερα στεγαστικά δάνεια.

Το Δεκέμβριο του 2017, τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια ήταν 27,6 δις. ευρώ έναντι στόχου 27,7 δις. ευρώ για τη συγκεκριμένη περίοδο. Ο στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2019, τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια να περιοριστούν περαιτέρω στα 20,6 δις. ευρώ παρά το γεγονός ότι μέχρι τότε εκτιμάται ότι θα «γεννηθούν» πρόσθετα κόκκινα δάνεια 7,3 δις. ευρώ. Η προσπάθεια μείωσης θα γίνει και μέσω «ρευστοποιήσεων» (σ.σ πλειστηριασμών) οι οποίες θα πρέπει να αποφέρουν 2,9 δις. ευρώ και με την πειθώ προς τους δανειολήπτες να αρχίσουν να εξυπηρετούν (η οποία θα πρέπει να αποφέρει 8,6 δις. ευρώ) αλλά και με «κούρεμα» μέχρι του ποσού των 2,2 δις. ευρώ.

Τον Δεκέμβριο του 2017 τα κόκκινα καταναλωτικά δάνεια ήταν 11,5 δις. ευρώ έναντι 11,7 δις. ευρώ που ήταν ο στόχος. Μέχρι το τέλος του 2019, θα πρέπει το ποσό αυτό να μειωθεί στα 6,6 δις. ευρώ δηλαδή κατά 4,9 δις. ευρώ επιπλέον. Εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια μείωσης θα σταθεί το γεγονός ότι μέχρι το 2019, εκτιμάται ότι θα υπάρξουν νέα κόκκινα καταναλωτικά δάνεια της τάξεως των 2,5 δις. ευρώ. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος προγραμματίζονται πωλήσεις 4,1 δις. ευρώ, διαγραφές 2,4 δις. ευρώ, πολύ λίγες ρευστοποιήσεις μόλις 0,2 δις. ευρώ και ρυθμίσεις ώστε τα δάνεια να αρχίσουν να εξυπηρετούνται της τάξεως των 2,6 δις. ευρώ.

Τον Δεκέμβριο του 2017, τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια ήταν 55,2 δις. ευρώ έναντι 56,5 δις. ευρώ που ήταν ο στόχος. Σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να γίνει η πολύ μεγάλη μείωση μέχρι το τέλος του 2019 καθώς το υπόλοιπο των κόκκινων δανείων θα πρέπει να μειωθεί στα 37,4 δις. ευρώ.