Πώς «διάβασαν» οι τραπεζίτες τα stress test

Πίεση ασκούν τα σενάρια για τις τιμές των ακινήτων

Πώς «διάβασαν» οι τραπεζίτες τα stress test

Σημείο πίεσης για τις ελληνικές τράπεζες κατά τη διαδικασία των stress tests, θα αποδειχτούν οι παραδοχές που θα ισχύσουν για την πορεία των τιμών των ακινήτων.

Στο βασικό σενάριο, οι τιμές οικιστικών ακινήτων αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 0,5% το 2018 και να αυξηθούν κατά 0,5% το 2019 και 1% το 2020. Στο δυσμενές σενάριο, προβλέπεται πτώση τιμών κατά 7,3% το 2018, 6,7% το 2019 και 3,6% το 2020. Το βασικό σενάριο για τις τιμές των εμπορικών ακινήτων προβλέπει ετήσια αύξηση κατά 0,3% για κάθε ένα από τα επόμενα τρία χρόνια. Με βάση το δυσμενές σενάριο, οι τιμές αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 9,2% το 2018, 6,1% το 2019 και 2,2% το 2020.

Τo ενδιαφέρον των τραπεζικών διοικήσεων επικεντρώνεται στην έκπτωση επί των τιμών των οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων που θα εφαρμοστεί στα stress test. Η πρώτη εικόνα πάντως από τις παραδοχές που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της κεφαλαιακής ισχύς των τεσσάρων συστημικών ομίλων είναι ικανοποιητική.

Τραπεζική πηγή εκτιμά ότι, η σωρευτική πτώση του ΑΕΠ κατά 3,30% δεν είχε σημαντική απόκλιση σε σχέση με τις εκτιμήσεις της αγοράς, ενώ το βασικό σενάριο ήταν ελαφρώς καλύτερο του αναμενόμενου. Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι γενικά το σύστημα θα περάσει με επιτυχία αυτές τις ασκήσεις, χωρίς την ανάγκη άμεσων αυξήσεων κεφαλαίου.

Την ίδια στιγμή προβληματισμό δημιουργεί η πολύ μεγάλη πτώση των τιμών των ακινήτων που προβλέπεται στις υποθέσεις που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΤΑ.

Σύμφωνα με αυτές, τα οικιστικά και εμπορικά ακίνητα θα υποτιμηθούν κατά 16,60% την τριετία 2018 - 2020. Η μείωση αυτή είναι υπερβολική, σύμφωνα με αναλυτές, με δεδομένο το ρυθμό πτώσης του ΑΕΠ που έχει υιοθετηθεί για την ίδια περίοδο.

Σε κάθε περίπτωση, η ζημιά που θα γράψουν οι τράπεζες από το «στρεσάρισμα» των χαρτοφυλακίων τους, θα εξαρτηθεί από το ύψος της έκπτωσης επί των μειωμένων τιμών που θα χρησιμοποιήσει ο επόπτης για τον προσδιορισμό της τελικής αξίας ανάκτησης που μπορεί να επιτύχει κάθε τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι στις ασκήσεις προσομοίωσης του 2015 το σχετικό discount είχε διαμορφωθεί στο 30%. Η απόκλιση της θεωρητικής αξίας πώλησης των ενεχυριασμένων ακινήτων που θα χρησιμοποιηθεί, από τις τιμές στα βιβλία των τραπεζών, θα επιβαρύνει τον τελικό λογαριασμό των stress tests, λόγω των προβλέψεων που θα πρέπει να σχηματιστούν για να καλυφθεί το κενό.

Επίσης: Πώς θα γίνουν τα stress tests των τραπεζών